ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไข่แดง        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เนื้อแดง

         

 

 

 

 

 

          เป็นที่รู้กันว่าไข่แดง (Egg yolks) มีสาร Choline ปริมาณสูง เมื่อเรากินไข่แดงสาร Choline จะถูกจุลินทรีย์ในลำใส้เปลี่ยนให้เป็นสาร Trimethylamine oxide (TMAO) ซึ่งเป็นสารที่เป็นสาเหตุทำให้ผนังของเส้นเลือดแดงหนาขึ้น (arterial plaque formation) ส่งผลให้เส้นเลือดแดงแคบลงหรืออุดตัน เลือดจึงไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะที่หัวใจและสมองน้อยลง ไข่แดงจึงถูกถือว่าเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ

          ส่วนเนื้อแดง (red meet) เช่นเนื้อวัว แพะ แกะ หมู นอกจากจะมีไขมันอิ่มตัว (saturated fat) และคอเลสเตอรอล(cholesterol) สูง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดและหัวใจ แล้วยังมีสาร L- carnitine ซึ่งจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสาร TMAO โดยจุลินทรีย์ในลำใส้ด้วยเช่นกัน

          ดังนั้นสรุปได้ว่าทั้งไข่แดงและเนื้อแดงมีสารที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ปัจจัยที่ประกอบกันคือ จำนวนจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งมีผลจากการวิจัยสนับสนุนว่า อาสาสมัครที่ได้รับยาปฏิชีวนะจะทำให้จำนวนจุลินทรีย์ในลำใส้มีปริมาณน้อยลงส่งผลให้ความเข้มข้นของ TMAO ลดลงอย่างมาก และเมื่อหยุดยาปฏิชีวนะปริมาณความเข้มข้นของ TMAO จะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกัน ผลการวิจัยยังสรุปว่าผู้ที่กินอาหารมังสะวิรัต จะมีปริมาณจุลินทรีย์ในลำใส่น้อยกว่าผู้ที่กินอาหารทั้งเนื้อและพืช ดังนั้นผู้ที่กินอาหารมังสะวิรัตจึงน่าจะมีความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่าผู้ที่กินอาหารที่ประกอบไปด้วยเนื้อแดงสูง

 

 

PM 2.5 = Particle materials ขนาด 2.5 ไมครอน (1 มิลลิเมตร = 1000 ไมครอน) ประกอบด้วยสารพิษหลักคือ PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbon) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เช่นจากน้ำมันเชื้อเพลิง การปิ้งย่างอาหาร การเผาไหม้ต่างๆ เช่นพืชจากการเกษตร รวมทั้งฝุ่นจากอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง

        trimethylamine n-oxide เป็นผลพลอยได้โดยจุลินทรีย์ในลำไส้ มีข้อมูลจากการวิจัยพบว่า ปริมาณ TMAO ที่เพิ่มขึ้นในเลือดเชื่อมโยงกับการเกิดแผ่นที่เกาะบนผนังของหลอดเลือดแดง (arterial plaque) และเมื่อมีการสะสมมากขึ้น ทำให้เส้นเลือดแดงอุดตันและนำไปสู่โรคหัวใจ

          ผลการวิจัยในอาสาสมัคร 3 กลุ่มที่ให้กินอาหารจำพวกเนื้อแดง เนื้อขาว(สัตว์ปีก) และธัญพืช พบว่ากลุ่มอาสาสมัคที่กินเนื้อแดงมีสาร TMAO สูงกว่ากลุ่ม อาสาสมัครที่กินเนื้อขาวและธัญพืช ทั้งในเลือดและปัสสาวะถึงกว่า 10 เท่า นอกจากนั้นยังพบว่าหลังจากอาสาสมัครกลุ่มที่กินเนื้อแดงหยุดกินเนื้อแดงนาน 30 วัน ปริมาณของ TMAO ทั้งในเลือดและในปัสสาวะจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

          ผลการวิจัยนี้สรุปได้ว่า

1.การกินจุลินทรีย์ probiotics เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจอาจไม่ได้ผลดีอย่างที่เคยคิดไว้ เนื่องจากปริมาณจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นในลำไส้จะส่งผลให้มีการสร้าง TMAO เพิ่มขึ้นด้วย

2.การกินอาหารที่เป็นเนื้อแดงเป็นครั้งคราวอาจมีมีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจแต่อย่างใดเนื่องจากเมื่อหยุดกินเนื้อแดงการสร้าง TMAO ก็จะลดลงด้วย

 

 

  1. คนที่รวยที่สุด 1 % ของคนไทยมีทรัพย์สินรวมกันมากกว่า 66 % ของทรัพย์สินทั้งหมดที่ประเทศมี
  2. ประชากรไทย 3 ล้านคน เป็นเจ้าของที่ดินร้อยละ 80 ของที่ดินทั้งหมดของประเทศ ขณะที่คนไทยอีก 45 ล้านคน ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง
  3. คนไทยวัยเกษียณร้อยละ 5 มีความเป็นอยู่ดีและพึ่งพาตัวเองได้ ขณะที่ร้อยละ 95 ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ต้องพึ่งพาลูกหลานมีความเป็นอยู่ลำบาก

 

หมวดหมู่รอง

สาระน่ารู้

บทความวิชาการ