Font Size

วันสงกรานต์

                เนื่องด้วยโอกาสวังสงกรานต์ ปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของบริษัท เพื่อความเป็น ศิริมงคล เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 หลังพิธีได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท