Font Size

Benenson S และคณะ จากอิสราเอล ได้เผยแพร่ผลการศึกษาเรื่องนี้ในวารสารทางการแพทย์ Journal of Travel Medicine ฉบับวันที่ 28 กันยายน 2021 ที่ผ่านมา

โดยนำเสนอเรื่องการเกิดการระบาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่ไปท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ในประเทศไอซ์แลนด์ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2021 เป็นระยะเวลา 12 วัน

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจำนวน 25 คน ได้รับวัคซีนครบทุกคน โดย 24 คนได้รับครบถ้วนตั้งแต่มกราคม 2021 และอีก 1 คนได้รับวัคซีนครบก่อนเดินทางไปท่องเที่ยว 1 เดือน

ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองโรค RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง และได้ผลลบ

การเดินทางท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์ใช้รถทัวร์ปรับอากาศซึ่งเป็นระบบปิดและเดินทางเป็นเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละครั้ง มีคนขับท้องถิ่นในไอซ์แลนด์ซึ่งได้รับวัคซีนครบแล้วเช่นกัน ไม่มีอาการป่วยใดๆ

แม้จะมีคำแนะนำให้นักท่องเที่ยวใส่หน้ากากเสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว แต่พบว่ามีแค่บางคนที่ปฏิบัติตาม

ก่อนเดินทางกลับอิสราเอล 3 วัน ซึ่งนับเป็นวันที่ 10 ของการท่องเที่ยว ได้มีการตรวจ RT-PCR พบว่า มีคนติดเชื้อมากถึง 15 คน (60%) และได้รับคำสั่งให้กักตัวเป็นเวลา 10 วันในประเทศไอซ์แลนด์

ในขณะที่อีก 10 คนที่ได้ผลลบ ได้เดินทางกลับอิสราเอล และตรวจพบว่าเป็นผลบวกอีก 6 คน ทำให้มีคนติดเชื้อในกรุ๊ปทัวร์นี้ถึง 21/25 คน (84%)

ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการป่วยเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ ดมไม่ได้กลิ่น เจ็บคอ เหนื่อย โดยมีราว 10% ที่ไม่มีอาการ แต่ไม่มีใครที่ต้องนอนในโรงพยาบาล ทั้งนี้ส่วนใหญ่รายงานว่าเกิดอาการป่วยในช่วงวันที่ 6-10 ระหว่างการทัวร์ท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า การระบาดดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนั้นมีการติดเชื้อจากอิสราเอลตั้งแต่ก่อนเดินทางหรือไม่ แม้ผลตรวจก่อนเดินทางจะเป็นลบ แต่อาจเป็นช่วงเวลาฟักตัวของโรคได้ หรืออาจเป็นการติดเชื้อที่ได้รับภายในประเทศไอซ์แลนด์ระหว่างการท่องเที่ยว

สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากรายงานวิจัยนี้คือ

หนึ่ง ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อได้ ป่วยได้ และแพร่ให้แก่คนอื่นๆ ได้

สอง กิจกรรมการท่องเที่ยวเดินทางเป็นกลุ่มเช่นนี้ มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทั้งในแง่จำนวนคน การใกล้ชิดกัน และระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน

สาม การตรวจคัดกรองโรค แม้ได้ผลเป็นลบมาจากประเทศต้นทาง ก็อาจมีภาวะติดเชื้อที่อยู่ในระยะฟักตัวของโรคได้ ระยะเวลากักตัวภายในประเทศปลายทางที่จะมาท่องเที่ยว และการมีระบบตรวจคัดกรองโรคซ้ำจึงมีความสำคัญมาก หากกักตัวโดยมีระยะเวลาไม่เพียงพอก็จะเสี่ยงต่อการระบาดในประเทศได้

สี่ "กฎระเบียบมีไว้แหก" คือสิ่งที่ต้องระวัง กฎระเบียบจะเขียนเข้มงวดสวยหรูอย่างไรก็ได้ แต่มักมีคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตาม ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว และผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวจึงต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ และหากอยากปกป้องถิ่นฐานบ้านเกิด และแหล่งทำมาหากินของตนให้ดำรงอยู่ได้นาน จะต้องมีความเข้มงวดในแง่การบังคับใช้กฎระเบียบเหล่านั้น ไม่ค้าขายหรือบริการให้แก่นักท่องเที่ยวที่ไม่มีระเบียบวินัยหรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนในประเทศ

เล่าเรื่องนี้มาให้รับทราบกัน เพื่อให้เตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

ด้วยรักและห่วงใย : Thira Woratanarat

อ้างอิง
Benenson S et al. High attack rate of COVID-19 in an organized tour group of vaccinated travelers to Iceland. J Travel Med. 28 September 2021.