Font Size

คุณหมอท่านนี้เคยอยู่อเมริกา
กลับมาเมืองไทยเพราะมารับหน้าที่ผอ.รพ.กรุงเทพสมัยที่เจ้าของรพ.จะเปิดกิจการให้ go inter
ขอเกษียณอายุตัวเองมาได้ 3-4 ปีแล้ว
ตอนนี้อายุ 70 ปลายๆแล้ว แต่ยังคล่องมากๆ
เคยรับการผ่าตัดหัวใจมาแล้วด้วย
คิดว่าเป็นอีกมุมมองนึงจากหมอคนนึงก็แล้วกันนะครับ

ผมกับภริยาเพิ่งไปฉีด AstraZeneca เมื่อ 2 วันก่อนนี้เองเช่นเดียวกัน ผมแนะนำให้พวกเราไปฉีดอย่างยิ่งครับ ด้วยเหตุผลดังนี้
1. โอกาสติดโรคน้อยลง
2. เมื่อติดแล้วโอกาสตายเกือบเป็นศูนย์
3. ตัดวงจรการแพร่โรคลง ประเทศเราต้องการคนที่มีภูมิคุ้มกันประมาณ 60% (Herd Immunity)
4. พวกเราชอบเที่ยว ต้องมี Vaccine Passport จึงจะเที่ยวได้ใน New Normal ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. โดยสรุป ความเห็นส่วนตัวของผมเราผู้สูงอายุควรฉีด AstraZeneca เพราะวิธีการผลิตและ effect ระยะยาวก็เป็นที่ทราบกันดีในวงการแพทย์ (คล้ายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่พวกเราฉีดกันทุกปี) ส่วนตัวอื่นเช่น Pfizer & Moderna (messenger RNA) วงการแพทย์ไม่รู้ ผลข้างเคียงระยะยาวเลยเพราะเป็นวัคซีนที่ผลิตมาวิธีใหม่
6. โดยส่วนตัวผมทาน Baby Aspirin วันละ 1 เม็ดหนึ่งอาทิตย์ก่อนฉีด และ 2 อาทิตย์หลังฉีดเพื่อป้องกัน Blood clots จากการฉีดวัคซีน

เป็นความเห็นส่วนตัวครับและขอให้เพื่อนทุกท่านปลอดภัยนะครับ

นพ.ชาตรี ดวงเนตร PRC รุ่น 05