Font Size

 

1เม.ย.64-ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีการแถลงข่าว ประเด็น "หมอพร้อม", วัคซีน Certificate, ระบบรายงานการฉีดวัคซีน Real Time Dashboard โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.     นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ประธานคณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
     นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า หลังจากที่สธ.ประกาศว่าวันที่ 1เม.ย.จะมีการฉีดวัคซีนพร้่อมกันทั่วประเทศ โดยเป็นจากวัคซีนจากแอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส ซิโนแวคค 2 ล้านโดส ซึ่งจะมาถึงไทยวันที่ 10 เม.ย.อีก 1ล้านโดส คาดว่าจะฉีดได้ประมาณวันที่ 16-17 เม.ย. ซึ่งการฉีดวัคซีนก็เพือควบคุมโรค รองรับทางเศรษฐกิจ เพราะรัฐบาลต้องการเปิดประเทศให้เร็วที่สุด   จึงต้องทำให้คนในประเทศได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 50-60% ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมขึ้นมาให้ ดูแลระบบการฉีดวัคซีนอย่างครบวงจร ซึ่งปัจจุบันใช้ฐานของโรงพยาบาลในการฉีด ต่อไปจะใช้ฐานจากโรงพยาบาลสนาม หรือรถเคลื่อนที่  และขณะนี้มีภาคเอกชนหลายแห่งเสนอให้ใช้สถานที่เป็นสนามฉีดวัคซีน เช่นห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ใให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน 
    นอกจากนี้ ทางด้านการพัฒนาแอปพลิชั่นหมอพร้อม ซึ่งในเดือนมิถุนายน คาดว่าจะเปิดให้คนลงทะเบียนในการจองสิทธิ์และนัดหมายฉีดวัคซีนได้  หรือส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถติดต่อผ่านโรงพยาบาลที่เคยเข้ารับการรักษา และคนที่อยู่ในชนบท ทางโรงพยาบาลประจำตำบล และอสม.จะเป็นผู้แนะนำเรื่องลงทะเบียนการฉีดวัคซีนต่อไป  นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามอาการหลังฉีด สอบถามอาการผ่านทางแอพ และเตือนให้ไปรับวัคซีนเข็มที่ 2  รวมทั้ง ในแอพยังแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนดิจิทัลอีกด้วย 
     "ทางสธ.วางแผนที่จะเขยื้อนวัคซีน ให้เป็นสามเหลี่ยม 3ตัวคือ ด้านการกำหนดพื้นที่  การจัดระบบ และการทำระบบข้อมูล ทั้งการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนและการกำหนดเป้าหมายอื่นๆ  ซึ่งการพัฒนาระบบข้อมูลนี้ จะเชื่อมโยงกับระบบสุยภาพของประชาชน เป็นการยกระดับบริการสุขภาพของไทย  จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนมารับวัคซีน " นพ.เกียรติภูมิกล่าว
       นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ประธานคณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   กล่าวว่า กล่าวว่า แอปพลิเคชั่นหมอพร้อมที่พัฒนาขึ้น จะมีการรายงานตัวเลขการฉีดวัคซีนที่กระจายไปตามจังหวัดต่างๆแบบ Real Time  และสามารถรลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีน ติดตามอาการหลังฉีด การออกใบรับรองหลังการฉีดวัคซีน  ขณะนี้ออกให้แล้ว 3.5หมื่นราย และสำหรับ ใบรับรองการฉีดวัคซีน  ผู้เดินทางไปต่างประเทศ จะมีใบรับรองที่เรียกว่า International Travel Health Certificate ขณะนี้ กำลังรอความชัดเจนขององค์การอนามัยโลก (WHO )เรื่องระบบการรับรองมาตรฐานของทุกประเทศว่าควรเป็นอย่างไร  โดยคาดว่าในวันที่ 28 เมษายนจะมีความชัดเจนขึ้น
    "ที่เราเลือกแอปพลิเคชัน  หมอพร้อม  ผ่านทางระบบไลน์ เพราะเห็นว่ามีคนใช้และเข้าถึงระบบไลน์กันมาก ซึ่งในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ แอปพลิเคชั่น หมอพร้อมจะเข้าไปอยู่ในระบบPlay Store  ประชาชนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ เพื่อเตรียมพร้อมกับการฉีดวัคซีน" นพ.พงศธรกล่าว
    
    ด้านนพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ จากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า  แอปพลิเคชั่น หมอพร้อมที่เป็นระบบ Dashboard หรือการรายงานผลแบบอัติโนมัติ  ข้อมูลจากทุกจังหวัด จะถูกส่งเข้ามาที่ส่วนกลาง ทั้งการฉีดเข็มแรก และเข็มที่สอง และมีการรายงานผล ของอาการข้างเคียง ว่าเกิดที่ไหน มีใครบ้าง  ตัวเลขจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่วนใบรับรองการฉีดวัคซีน ทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการจะเป็นผู้ออกใบรับรองให้และใบรับรองนี้จะไปปรากฎในแอฟพลิเคชั่นหมอพร้อม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน ข้อมูลก็จะวิ่งมาที่สธ.เพื่อยืนยันว่าได้มีการฉีดวัคซีนแล้วจริง 
    "ต่อไปเราจะพัฒนาให้ประชาชนได้เข้าถึง เห็นข้อมูลทุกด้าน เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน แต่คงต้องรออักสักระยะ"   นพ.ศุภฤกษ์กล่าว

ข้อมูลจาก https://www.thaipost.net/main/detail/98020