Font Size

หมอยง แนะท่าการฉีดวัคซีน โควิด-19 ในผู้ใหญ่ - เด็กโต พร้อมเตือนกรณีแพ้แบบเฉียบพลัน

 

หมอยง โพสต์แนะท่าการฉีดวัคซีน โควิด-19 ในผู้ใหญ่ - เด็กโต ที่เหมาะสมปลอดภัย เตือนกรณีแพ้แบบเฉียบพลัน จะต้องมีชุดฉุกเฉินเตรียมพร้อมเสมอ

 

10 มกราคม 2564 หมอยง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ Yong Poovorawan เผย การฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ เด็กโต ควรอยู่ในท่านั่ง เห็นภาพการฉีดวัคซีน โควิด-19 ออกมาตามสื่อต่างๆ ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ จะต้องนั่งแล้วฉีดวัคซีนให้ จะไม่ฉีดในท่ายืน ถ้าเป็นลมแล้วจะอุ้มไม่ไหว ฉีดแล้วจะต้องรอสักเดี๋ยว แล้วค่อยไปนั่งรอสังเกตอาการอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง การให้วัคซีนในหมู่มาก ต้องจัดสถานที่ให้เหมาะสม บางประเทศ มี Drive-through เข้าไปฉีดวัคซีนก็มี สิ่งที่สำคัญ หลังฉีดจะต้องมีสถานที่สังเกตอาการ ถ้ากรณีแพ้แบบเฉียบพลันจะได้ให้ยาแก้ไขได้ทันที สถานที่ฉีดวัคซีนหมู่มาก จะต้องมีชุดฉุกเฉินเตรียมพร้อมเสมอ

ข้อมูลจาก https://www.komchadluek.net/news/regional/454720?adz=