Font Size

“เมื่อคนมาเลเซียมีชัยชนะในการส่งของ

ครอบครองข้อมูลทุกครัวเรือนของคนไทย”
เขียนโดย เอกพร รักความสุข

มีผลการสำรวจด้านการจัดส่งพัสดุด่วน พบว่า Kerry อยู่อันดับหนึ่ง ขณะที่บริษัทไปรษณีย์ไทย อยู่อันดับสอง โดย Kerry ส่งของทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยในจำนวน 1,100,000 ชิ้นต่อวัน

เจ้าของบริษัท Kerry เป็นคนมาเลเซีย ชื่อ โรเบิร์ต ก๊วก ทำธุรกิจหลายอย่างในชื่อ Kuok Group เป็นมหาเศรษฐีของมาเลเซียที่รวยในอันดับ 104 ของโลก มีมูลค่าทรัพย์สิน 384,000 ล้านบาท

คนไทยใช้ Kerry ร้อยละ 56.4 ขณะที่ใช้ไปรษณีย์ไทย ร้อยละ 38.5 โดยจุดขายสำคัญของ Kerry ได้แก่

- การทำงาน 365 วัน ไม่มีวันหยุด
- พัสดุ 1 ชิ้น ใช้คนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผู้รับ จำนวน 7 คน เป็นอย่างน้อย เพื่อดูแลระบบให้มีคุณภาพ
- People Company ถือว่า คนสำคัญที่สุดในการให้บริการ

จากข้อมูลของหลายธนาคาร พบว่า มูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์ สูงกว่า 3.05 ล้านล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า COVID19

ความสำเร็จของคนมาเลเซียที่ให้บริการคนไทยได้ทั่วถึงและเป็นกิจการที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของไทย เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม แต่เป็นข้อคิดที่เราได้มอบ “ข้อมูลคนไทย” ให้ Kerry เป็นข้อมูลความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนที่ใช้บริการ ต่อไปในอนาคต Kerry สามารถต่อยอดธุรกิจต่างๆ โดยอาศัยความสามารถของการส่งสินค้า มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ได้

บัดนี้ โอกาสของคนไทยจากท้องถิ่น จะขายสินค้าของไทย ต้องอาศัยฝีมือของคนมาเลเซีย และคนมาเลเซียสามารถนำสินค้าทั่วโลกมาขายคนไทยได้ทุกพื้นที่ เป็นความเสียเปรียบที่คนไทยเต็มใจ และเป็นความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลที่เรามอบข้อมูลให้คนมาเลเซียใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ

#thaitribune