Font Size

อวสานเกาะฮ่องกง
บทเรียนสำหรับเยาวชนไทย

คิดถึงฮ่องกงใหมคะ? ถ้ายังอาลัยของอร่อย
ก็ต้องฟัง Francis Yip ร้องเพลงนี้ค่ะ
https://www.youtube.com/watch?v=l69UBDtvrXg

อวสานแล้วค่ะ เกาะฮ่องกง!

คนหนุ่มสาวฮ่องกงยากจน พากันเดินพาเหรด
กันตกงานมากเป็นประวัติการณ์

หลังจากเกิดม็อบเยาวชนชังชาติในฮ่องกงมา
นานกว่า 4 เดือน ผลกรรมที่ชังบรรพบุรุษได้
สนองตอบอย่างสาสม เกิดการกระทบต่อ
เศรษฐกิจอย่างร้ายแรงและส่งผลย้อนกลับ
สู่บรรดาม็อบและครอบครัวอย่างแสนสาหัส

โดยกลุ่มทุนธนาคารยักษ์ใหญ่ HSBC ที่อยู่กับ
ฮ่องกงมาช้านาน เคลื่อนย้ายเงินทุนมหาศาล
สุดพรรณาไปอยู่สิงคโปร์ และออสเตรเลียแล้ว

ยังไม่รวมอีกสารพัดธุรกิจชั้นดีขนาดใหญ่
จำนวนมาก ที่ต่างก็พากันถอนตัวจากฮ่องกง
ย้ายไปประเทศอื่นอีกเรื่อยๆเพราะวิเคราะห์ว่า
ฮ่องกงหมดอนาคตในระยะยาวแล้ว ส่งผลให้
คนหนุ่มสาวที่เคยมีเงินเดือนหลักแสนบาท
ตกงานไปแล้วหลายหมื่นคน .....และยังไม่
สามารถหางานทำใหม่ได้

โดยเฉพาะที่หนักสุดคือบรรดาร้านอาหารหลาย
ร้อยแห่งที่อยู่ใกล้กับกับย่านม็อบต่างถูกเผา
ทุบทำลาย และแย่งอาหารไปกินเพราะความ
หิวโซของม็อบที่หาของกินยากมากขึ้น

ความเดือดร้อนหิวอาหารและควานหาอาหาร
ประทังชีวิตจึงกระจายไปทั่ว คนฮ่องกงที่ตก
งานและไม่มีรายได้อะไรอีกแล้ว

ประจวบกับไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในฮ่องกง
เพราะขืนโผล่ออกจากโรงแรมที่พัก พวกม็อบก็
ดักรุมทุบนักท่องเที่ยวอยู่ดี จึงขยาดไปตามๆ กัน

ปกติแล้วคนฮ่องกงจะต้องซื้ออาหารกินนอกบ้าน
เพราะที่พักซึ่งเป็นตึกสูงไม่มีที่ประกอบอาหาร
อาชีพกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจึงได้รับความทุกข์แสนสาหัส ต่างสิ้นเนื้อประดาตัว เนื่องจาก
จำนวนผู้มาเยือนในเมืองลดลง ดูเวิ้งว้างไร้
ผู้คนและนักท่องเที่ยว

ร้านอาหารหลายร้อยแห่ง จำต้องปิดตัวลงไปแล้ว
และต้องให้พนักงานเรือนหมื่นคนออกจากงานโดย
ไม่ได้รับค่าจ้างเลย และไม่ได้ว่าจ้างคนงานชั่วคราว
อีกต่อไป

ม็อบยุวชนชังชาติฮ่องกงก่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณค่ามิได้

ผลกระทบยังเกิดโดมิโนภาคธุรกิจต่างๆ เช่น
ร้านค้าปลีก ร้านอาหารและโรงแรม รถไฟฟ้า
ผู้เชี่ยวชาญทุกค่าย ต่างก็คาดการณ์คล้ายกัน
ว่าแม้ม็อบชังชาติจะยุติลงแล้ว แต่เศรษฐกิจ
ของฮ่องกงจะเลวร้ายสุดขั้ว

นับเป็นบทเรียนที่พ่อแม่ผู้ปกครองชาวไทย
ต้องหมั่นย้ำเตือนลูกหลานว่า

#อย่าเชื่อค่ายการเมืองเลี้ยงแกะ#คนรุ่นใหม่ชังชาติ#เด็ดขาด
#อย่าไปฟัง อย่าไปดูสิ่งที่เขาหลอกลวง
#อย่าไปเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมใดๆ กับเขา
#หนีห่างออกมาให้ไกลที่สุด
#ชาติเราจะปลอดภัยจากสิ่งที่บรรพบุรุษ
สร้างไว้ให้คนไทยเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว
#พึงจดจำใส่สมองไว้ว่า กษัตริย์ไทยทรงพระนาม
ว่า"สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"ทรงกอบกู้
เอกราชให้แก่ไทย และ
#"สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช"
ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีให้เรา
ได้ภาคภูมิใจและอาศัยอยู่อย่างร่มเย็น

Cr.ศุภพสก