5 อันดับโรคเรื้อรังของคนไทย

     สำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2552

5tatal

                                                                                      ชาย                      หญิง                  รวม

  1. โรคหัวใจและหลอดเลือด                                 1,500,000           2,600,000           4,100,000
  2. โรคเบาหวานและโรคต่อมไร้ท่ออื่นๆ                700,000              1,600,000            2,300,000
  3. โรคเรื้อรังของระบบหายใจ                               800,000              1,000,000           1,800,000
  4. โรคความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ       500,000               900,000              1,400,000
  5. โรคประจำตัวอื่นๆ                                             300,000               400,000              700,000

     ที่น่าสังเกตคือ หญิงมีจำนวนผู้เจ็บป่วยสูงกว่าชาย แต่อายุเฉลี่ยของชายกลับน้อยกว่าหญิงซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่า หญิงเอาใจใส่ต่อสุขภาพมากกว่าชาย

                        

 

ชื่อยา

 

การใช้

ราคาปี 2556

ราคาปี 2557

 

%เพิ่มขึ้น

US$

บาท(ประมาณ)

US$

บาท(ประมาณ)

Doxycycline

       Hyclate

Albuterol

     Sulfate

Glycopyrrolate

 

 

Digoxin

 

Divalproex

Sodium ER

Pravastatin

     Sodium

ยาปฏิชีวนะทั่วไป

 

รักษาโรคหอบหืด

 

รักษาอาการหัวใจเต้นผิดปกติขณะผ่าตัด

 

รักษาอาการหัวใจล้มเหลว

 

รักษาอาการ    

ไมเกรน

ยาลดโคเลสเตอรอล

4 เซนต์

 

11 เซนต์

 

6.50

 

 

11 เซนต์

 

39 เซนต์

 

 5 เซนต์

1.44

 

3.96

 

234

 

 

3.96

 

14.0

 

 1.8

3.70

 

4.34

 

127.7

 

 

1.1

 

2.93

 

 39 เซนต์

133

 

156

 

4,597

 

 

40

 

105

 

 14

8,281

 

4,014

 

2,728

 

 

884

 

736

 

 573

Aspirin และ Heart attacks

aspirin

                มีรายงานทางการแพทย์ว่ายาแอสไพรินที่ใช้แก้ไข้ แก้ปวดสามารถยับยั้งการจับตัวของเกร็ดเลือดตั้งแต่ประมาณ 60 ปีที่แล้วมา ขณะเดียวกันก็ค้นพบว่าการกินยาแอสไพรินไม่ถูกวิธีอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดแผลและมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร แพทย์จึงงดการสั่งยาแอสไพริน แต่ไปใช้ยาอื่นทดแทน แต่จากประสิทธิภาพของยาแอสไพรินที่ยับยั้งการจับตัวของเกร็ดเลือด ทำให้เมื่อ 20 ปีที่แล้วแพทย์เริ่มนำยาแอสไพรินขนาดต่ำๆ มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงของอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (heart attacks) ขนาดและเวลากินยาแอสไพรินที่เหมาะสมคือ 100 มิลลิกรัมก่อนนอน ในทางกลับกัน การกินยาแอสไพรินขนาดต่ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานก็อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายได้เนื่องจากเลือดมีการไหลมากกว่าปกติ

Autism

                ออร์ติสติกส์ เป็นอาการผิดปรกติของระบบประสาท ปัจจุบันยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด ไม่มีหลักฐานว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุ์กรรม แต่มีการพบว่าเด็กที่มีอาการ ออร์ติสติกส์ มียีนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด mutation (autism risk genes) ซึ่งนำไปสู่อาการออร์ติสติกส์ได้มากกว่าเด็กปกติ จากการศึกษาพบว่า เด็กชายมีโอกาส ที่จะเป็น ออร์ติสติกส์ สูงกว่าเด็กหญิง ประมาณ 4 เท่า ปัจจุบันยังคงเป็นการยากที่แพทย์จะวินิจฉัยได้ก่อนเด็กอายุ 18 เดือน แต่เมื่อเร็วๆนี้ มีการพบว่าเด็กที่มีอาการ ออร์ติสติกส์ จะปล่อยสารบางอย่างออกมาในปัสสาวะ ที่อาจนำมาพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยอาการระยะเริ่มแรกได้ในอนาคต

Band-Aid

Band-Aid

                พลาสเตอร์ปิดแผล หรือ Band-Aid ถูกประดิษฐ์ขึ้น ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2463 จากความคิดสร้างสรรค์ของลูกจ้างของบริษัท Johnson & Johnson คนหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยตัดแผ่นผ้ากอสเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ วางลงบนแผ่นเทปกาว แล้วปิดด้วยกระดาษใสเพื่อให้ภรรยาซึ่งมักจะเป็นแผลเล็กๆน้อยๆบ่อยๆ สามารถนำแผ่นใสออกแล้วนำเอาเทปกาวที่มีผ้ากอสเล็กๆติดอยู่มาปิดแผลได้ด้วยตัวเอง ต่อมาบริษัท Johnson & Johnson ได้นำมาผลิตขาย ปัจจุบันแผ่น Band-Aid ที่พัฒนาแล้วนี้ขายได้ปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ลูกจ้างบริษัทคนนี้เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ.2504 ในตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัท Johnson & Johnson จำกัด

หมวดหมู่รอง

สาระน่ารู้

บทความวิชาการ