วันที่ 12 เมษายน 2559 กรุงเทพ พยาธิ-แลป ได้จัดให้มีการทำบุญประจำปี

และให้บุคคลากร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของบริษัท หลังจากเสร็จพิธีได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 ของบริษัท


 

 

วันที่ 26 มีนาคม 2559 คณะบุคคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

นำโดย คุณอนุวัฒน์ ศรสมฤทธ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

แผนกพยาธิวิทยาและ แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และปรึกษาหารือด้านการทำงานร่วมกัน

 

ผู้แทน บริษัทต่างประเทศเยี่ยมชมกิจการ


Mr. Heo Jae Eok, CEO และ Ms. Seulgi Park, Assistant Manager

"Meditree Central Lab Services" ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชมกิจการและเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจ ในโครงการความร่วมมือด้านการทดสอบประสิทธิภาพของยา (Clinical Trials) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

 

 

ร่วมการประชุมวิชาการ


กรุงเทพ พยาธิ-แลป ออกบูธแสดงผลงาน ในการประชุมทางวิชาการ

''The 13th Asia pacific fereration of Pharmacologist (APFP) Meeting"

เรื่อง "New Padigms in Pharmacology for Global Health"

ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559

ณ The Berkeley Hotel Pratunam Bangkok, Thailand.

 

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป