วันสงกรานต์

                เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ และ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของบริษัท เพื่อความเป็น ศิริมงคลขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2560 หลังเสร็จพิธีได้มีการังสรรค์ และ รับประทานอาหารร่วมกัน  

 

เยี่ยมชมกิจการ

                วันที่ 14 มีนาคม 2560 ผู้แทนจากโรงพยาบาล ในเครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

นำโดย

                ทนพ.จิรวัฒน์  พันธุ์จำปา           หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

                ทนพญ.วรวลัญช์  ทองคำ           หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

                ทนพญ.กมลทิพย์  อุณอนันต์      หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

                ทนพญ.กรทิพย์  อาคันตุกานนท์  นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

                โดยมีพลตรี ดร.เชิดชัย  ชื่นจิตร  รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  คุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์  ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการแผนกพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา  คุณวิสุทธิ์  สุวินัยชูกิจ  ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์  คุณบวรรักษ์  อภิวัฒนเดช  ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า  และคุณกุลณภา  ศรไชย  หัวหน้างานการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ 

 

เนื่องในโอกาศ ส่งท้ายปีเก่า 2559 และขึ้นปีใหม่ 2560 กรุงเทพ พยาธิ-แลป

ได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559

 

และจัดการสัมมนาบุคคลากรเพื่อชี้แจงนโยบาย และแผนงานของบริษัท

ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปฏิบัติต่อไป

ขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 ณ โรงแรมพัทยาพาร์ค ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

ภาพบรรยากาศงานทำบุญ

 

ภาพบรรยากาศงานสัมนาและจัดเลี้ยง

 

เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ภายนอกด้านเซลล์วิทยา นารีเวช สมาคมเซลล์วิทยาแห่งประเทศไทย โดย

พญ. อุบลรัตน์  หทยีช

 

น.พ.อนันต์  กรลักษณ์

นางศิริพร  มีทอง

                เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด เพื่อให้การปรึกษาและแนะนำในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี

                คุณบรรจบ  ฐิตสุภวัฒน์        ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการพยาธิและเซลล์วิทยา

                คุณบวรรักษ์ อภิวัฒนเดช    ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า

                คุณวิสุทธิ์  สุวินัยชูกิจ            ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์

                คุณกุลณภา  ศรไชย              หัวหน้างานประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ

 

และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติงานให้การต้อนรับ

 

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป