กรุงเทพพยาธิ-แลป ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงกิจกรรมของบริษัทในการประชุมวิชาการประจำปี

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
ณ โรงแรมเซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

มีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธทางบริษัทจำนวนมาก

 

เนื่องในโอกาศวันสงกรานต์ เจ้าหน้าที่และพนักงานของ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด

ได้จัดให้มีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารบริษัท ขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เสร็จพิธีแล้ว เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร รับประทานอาหารร่วมกัน

คณะผู้เยี่ยมชม คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นำโดย ผศ.จินตนา พัวไพโรจน์ ผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ บริษัทกรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด วันที่ 19 มีนาคม 2557

ผู้แทนจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ บริษัทกรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด วันที่ 18 มีนาคม 2557

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป