ผู้แทนจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ บริษัทกรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด วันที่ 18 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 21 และ 27 ธันวาคม 2556

บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด จัดให้มีการทำบุญประจำปี และเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่

ผู้แทนจากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

นำโดย พท.พงศ์อัษฎา รัตนพิทยานุกุล

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ บริษัทกรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด วันที่ 13 กันยายน 2556

เข้าร่วมงาน Medical Myanmar 2013

          คณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด นำโดย พลตรี ดร.เชิดชัย ชื่นจิตร เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงานในการประชุม Medical Myanmar 2013 ณ Tatmadaw Hall,Yangon ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 5 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป