การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท         

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก นำโดย พลตรี นายแพทย์ประสงค์ ล้อมทอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และคณะ

พ.อ.ธนะ              ลิมิตรเลาหพันธ์                                     ผู้อำนวยการกองวิจัย สวพท.

พ.อ.ชัยพฤกษ์       ปิลกศิริ                                               รอง ผอ.กวค.สวพท

พ.อ.หญิงดวงพร    พูลสุขสมบัติ                                         หน.กองอำนวยการ สวพท.

พ.อ.วุฒิกรณ์         รอดความทุกข์                                      หน.จุลชีววิทยา กวจ. สวพท.

พ.ท.หญิงนิธินาถ   ชายทวีป                                              หน.พยาธิวิทยา กวจ. สวพท.

พ.ท.หญิงดรุณี       อุเทนนาม                                            หน.ยาเสพติดและพิษวิทยา กวค. สวพท.

จ.ส.อ.ประสิทธิ์      จอมยิ้ม                                               ประจำ กองอำนวยการ สวพท.

จ.ส.อ.ธนิต            ตราชู                                                 ประจำ กองวิจัย สวพท.

            เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของบริษัทและปรึกษาหารือการร่วมมือด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ ประธานบริษัท และคณะผู้บริหารให้การตอบรับ และในโอกาสดีนี้ ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แพทย์ทหาร ได้รับการรับรองมาตรฐานหลังปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190 และผู้อำนวยการสถาบันฯมอบของที่ระลึกของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารให้แก่ประธานบริษัท

 

กรุงเทพพยาธิ-แลป ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงกิจกรรมของบริษัทในการประชุมวิชาการประจำปี

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
ณ โรงแรมเซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

มีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธทางบริษัทจำนวนมาก

 

เนื่องในโอกาศวันสงกรานต์ เจ้าหน้าที่และพนักงานของ บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด

ได้จัดให้มีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารบริษัท ขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ เสร็จพิธีแล้ว เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร รับประทานอาหารร่วมกัน

คณะผู้เยี่ยมชม คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นำโดย ผศ.จินตนา พัวไพโรจน์ ผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ บริษัทกรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด วันที่ 19 มีนาคม 2557

หมวดหมู่รอง

กิจกรรมทั่วไป