Font Size

program-1

program-2

 

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ
• งดอาหารและเครื่องดื่ม (ดื่มน้ำเปล่าได้บ้าง) อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สำหรับ โปรแกรม 1-2)
• งดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ 2-3 วัน
• ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
• ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า
02-619-2909 ต่อ 2012 - 2015

 

Download แบบ PDF