ผลการวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พบว่าการล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะกำจัดเชื้อโรค ในทางตรงข้ามการใช้น้ำยาล้างมือที่ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ ต่ำกว่า 60% หรือใช้สารอื่นที่ไม่ใช่ แอลกอฮอล์ จะให้ผลการกำจัดเชื้อโรคน้อยกว่า โดยเฉพาะกรณีที่มือไม่สะอาด มีการปนเปื้อนอยู่แล้วจากฝุ่นหรือไขมัน การใช้น้ำยาล้างมือจะให้ผลน้อยมากเมื่อเทียบกับการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกต้อง

PM 2.5 = Particle materials ขนาด 2.5 ไมครอน (1 มิลลิเมตร = 1000 ไมครอน) ประกอบด้วยสารพิษหลักคือ PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbon) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เช่นจากน้ำมันเชื้อเพลิง การปิ้งย่างอาหาร การเผาไหม้ต่างๆ เช่นพืชจากการเกษตร รวมทั้งฝุ่นจากอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง

ประชากรไทยมี     66 ล้านคน

อายุขัยเฉลี่ย            75 ปี 1 เดือน

ประชากรญี่ปุ่นอายุขัยเฉลี่ย   83.8 ปี

ประชากรในประเทศออสเตรเลียอายุขัยเฉลี่ย       82.4 ปี

ประชากรในประเทศไต้หวันอายุขัยเฉลี่ย             79.7 ปี

ประชากรในประเทศสิงคโปร์อายุขัยเฉลี่ย           82.7 ปี

การสูบบุรี่                               พนักงานไทย 7% สูบบุหรี่

                                                พนักงานในอาเซี่ยน 11% สูบบุหรี่

                                                พนักงานในประเทศออสเตรเลีย 9% สูบบุหรี่

แอลกอฮอล์                            พนักงานไทย 1.2% ดื่มสุรา 14 unit/สัปดาห์

พนักงานในอาเซี่ยน 1.4% และพนักงานในประเทศออสเตรเลีย 15.9% ดื่มสุรา

                                                1 unit                      =              เบียร์ 3.5% 275-300 มิลลิลิตร

=              ไวน์ 12.5% 100 มิลลิลิตร

                                                                                =              วิสกี้ 40% 25 มิลลิลิตร

สุขภาพโดยทั่วไป                  พนักงานไทย 7% เป็นโรคอ้วน (BMI30)

                                                พนักงานในประเทศอาเซี่ยน 17.4 % เป็นโรคอ้วน

                                                และพนักงานในประเทศออสเตรเลีย 17.6 % เป็นโรคอ้วน

การนอน                                 พนักงานไทย 45% นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง

                                                พนักงานในประเทศอาเซี่ยน 53 % นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง

                                                และพนักงานในประเทศออสเตรเลีย 27 % นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง

สุขภาพจิตร                            พนักงานไทย 47% มีความเครียดจากงาน

                                                พนักงานในประเทศอาเซี่ยน 51 % มีความเครียดจากงาน

                                                และพนักงานในประเทศออสเตรเลีย 53 % มีความเครียดจากงาน

ข้อมูลจาก : Thailand’s Healthiest workplan by AIA vitality