Font Size

ผู้แทนจากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

นำโดย พท.พงศ์อัษฎา รัตนพิทยานุกุล

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ บริษัทกรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด วันที่ 13 กันยายน 2556