พิมพ์
Font Size

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า) 1 อัตรา

 • เพศชาย/หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศุกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี 
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office,Internet,E-mail ได้ดี
 • สามารถอ่าน เขียนและสื่อสารกาษาอังกฤษได้ดีหรือมีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการและการติดต่อสื่อสาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและสามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้

 


 

นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา (ด่วน)

 • เพศชาย/หญิง (หากเป็นชายต้องไม่มีภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศุกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี 
 • มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และมีประสบการณ์ด้านการทำงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนและสามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

 

ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมแนบรูปถ่าย และหลักฐานการสมัครไปที่

ฝ่ายบุคคล บริษัท  กรุงเทพ  พยาธิ-แลป  จำกัด 167 ซอยระนอง  1 ถนนพระราม  6  แขวงพญาไท  เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร   10400

โทร 02-6192909 ต่อ 8244 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักฐานการสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สำเนาในเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)