พิมพ์
Font Size

นิสิต สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์
คณะ
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา

เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและเซลล์วิทยา

บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 

IMG_4012.jpg IMG_4016.jpg IMG_4018.jpg

IMG_4022.jpg IMG_4030.jpg IMG_4039.jpg

IMG_4041.jpg IMG_4043.jpg IMG_4046.jpg

IMG_4048.jpg IMG_4049.jpg IMG_4050.jpg

IMG_4051.jpg IMG_4052.jpg IMG_4056.jpg

IMG_4063.jpg IMG_4064.jpg IMG_4065.jpg

IMG_4067.jpg IMG_4074.jpg