พิมพ์
Font Size

วันสงกรานต์

                เนื่องด้วยโอกาสวังสงกรานต์ ปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของบริษัท เพื่อความเป็น ศิริมงคล เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 หลังพิธีได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

IMG_0981.jpg IMG_0990.jpg IMG_0992.jpg

IMG_0997.jpg IMG_1011.jpg IMG_1016.jpg

IMG_1018.jpg IMG_1021.jpg IMG_1030.jpg

IMG_1036.jpg IMG_1038.jpg IMG_1043.jpg

IMG_1059.jpg IMG_1068.jpg IMG_1073.jpg

IMG_1075.jpg IMG_1077.jpg IMG_1085.jpg

IMG_1099.jpg IMG_1103.jpg IMG_1104.jpg

IMG_1105.jpg IMG_1106.jpg IMG_1110.jpg