บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป ได้รับการรับรองระบบบริการคุณภาพ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2563