บริษัทกรุงเทพพยาธิ-แลป จำกัด ได้รับรางวัล คุณภาพความเป็นเลิศการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้าน พยาธิวิทยาคลินิก จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานจัดงานและเป็นผู้มอบรางวัลครั้งนี้

          พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล ห้องแมจิก 3 กรุงเทพฯ