เรียงตามลำดับ

  1. ปัตตานี (สูงสุด34.2%)
  2. นราธิวาส
  3. แม่ห้องสอน
  4. กาฬสินธุ์
  5. นครพนม
  6. ตาก
  7. ชัยนาท
  8. บุรีรัมย์
  9. สระแก้ว
  10. พัทลุง

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ