องค์การอนามัยโลกรายงานผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาทั้งโลกมีกว่า 7 แสนรายคาดว่าอีก 35 ปี จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 ล้านคน มากที่สุดคือทวีปเอเชีย 4.7 ล้านคน แอฟริกา 4.2ล้านคน สำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา 38,481 ราย (40% ของผู้ติดเชื้อ) ทำให้ประเทศสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท หรือ 0.6% ของ GDP