โดยทั่วไปการที่ผมจะร่วงวันละ 50-100 เส้นถือว่าเป็นภาวะปกติแต่ถ้าผมร่วงเกินกว่าวันละ 150 เส้น จะถือว่ามีความสำคัญที่ต้องหาสาเหตุ มากกว่า 95% ของภาวะหัวล้านเกิดขึ้นในผู้ชายมีสาเหตุจาก ฮอร์โมน dihydrotestosterone ซึ่งเป็นฮอร์โมนของผู้ชายไปกระตุ้นให้ผมร่วงและค่อยๆบางลงซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งจากพันธุกรรมร่วมด้วย ส่วนผู้หญิงก็มีโอกาสหัวล้านได้ด้วยเช่นกัน แต่มาจากสาเหตุอื่น เช่นความเครียด หรือช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์

            ปัจจุบันไม่มีวิธีรักษาภาวะหัวล้านที่ได้ผลดี แต่อาจใช้วิธีปลูกถ่ายเส้นผมใหม่ได้ โดยย้ายเส้นผมที่เหลืออยู่ไปปลูกในบริเวณที่ไม่มีเส้นผม รวมทั้งอาจมียาสำหรับทาหรือกินบางอย่างที่ช่วยให้ผมเกิดขึ้นใหม่ได้แต่คงยากที่จะควบคุมให้เส้นผมใหม่เกิดขึ้นในบริเวณที่ต้องการได้