อาหาร 2 ประเภทที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายแต่ถ้ากินเกินความพอดีก็จะส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว อาหาร 2 ชนิดนั้นได้แก่ อาหารหวานและอาหารเค็ม

            การกินเค็มที่เหมาะสมคือวันละไม่เกิน 2000 มิลลิกรัม (2 กรัม) แต่ปัจจุบันคนไทยกินเค็มโดยเฉลี่ยวันละ 3500 มิลลิกรัม (3.5 กรัม) เกือบ 2 เท่าของอัตราที่เหมาะสม

            โรคที่เกิดจากการกินเกลือโซเดียมหรืออาหารเค็มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพระยะยาวได้แก่

  • โรคความดันโลหิตสูงปัจจุบันคนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน เสียค่าใช้จ่ายปีละ 1.3 ล้านบาท
  • โรคไตมีผู้ป่วย 7.6 ล้านคนต้องฟอกเลือดหรือล้างไต 90,000 คน ค่าใช้จ่ายประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี
  • นอกจากนั้นยังมีโรคอื่นๆตามมาเช่น โรคหัวใจ และอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอีกจำนวนมาก