แนวทางใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งไต

          โรคมะเร็งไตเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการในเบื้องต้น ส่วนใหญ่เมื่อมีอาการตรวจพบก็จะเป็นระยะรุกลามแล้ว ทำให้โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยมีน้อยเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษและอิสราเอลรายงานว่า มีการพบตัวบ่งชี้โรคมะเร็งของไตระยะแรก (Kidney Cancer Biomarkers) โดยให้ชื่อโมเลกุลที่พบใหม่นี้ว่า KIM-1 ซึ่งสามารถตรวจพบได้ทั้งในเลือดและปัสสาวะ ในคนปกติ KIM-1 มีอยู่ในเลือดในปริมารที่น้อยมากแต่กรณีที่มีการบาทเจ็บที่ไต หรือ เกิดโรคมะเร็งที่ไต (Renal Cell Carcinoma) จะมีปริมาณ KIM-1 ออกมาในเลือดและในปัสสาวะ ที่สามารถตรวจพบได้ในปริมาณที่มาก ผู้วิจัยยังสรุปว่า การตรวจหา KIM-1 มีความไวในการวินิจฉัยโรคมะเร็งไตสูงกว่าการตรวจหา PSA ในกรณีของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) มากเมื่อนำทั้ง 2 วิธีมาเปรียบเทียบกัน