จากรายงานการประชุม 22nd  International Aids Conference พบว่า 2 ใน 3 ของเด็กผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ติดเชื้อ HIV. หรือประมาณว่าทุก3 นาที จะมีเด็กหญิง 1 คน ติดเชื้อ HIV. ปัจจุบันมีเด็กหญิงเหล่านี้ 1,200,000 คนทั่วโลก ติดเชื้อ HIVเสียชีวิตปีละ 130,000 คน

          องค์การอนามัยโลกรายงานไว้ว่าแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อ HIVใหม่ 1,800,000 คน ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 จะจำกัดการติดเชื้อ HIVใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 500,000 คน