โดยทั่วไปโรคเบาหวาน (Diabetes) มีสาเหตุจาก พันธุกรรมและการดำรงชีวิต โดยเฉพาะพฤติกรรมการกินอาหารและออกกำลังกาย แต่จากผลการวิจัยเมื่อเร็วๆนี้พบว่ามลพิษในอากาศเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดโรคเบาหวานเช่นกัน โดยพบว่า 14% ของคนป่วย หรือประมาณ 3,200,000 คน ของคนป่วยโรคเบาหวานใหม่ ทั่วโลกมีสาเหตุมาจากมลพิษในอากาศ สาเหตุน่าจะเกิดจากมลพิษในอากาศไปกดระบบการสร้าง ฮอร์โมนอินซูลิน ของร่างกายและไปขัดขวางขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสให้เป็นพลังงานเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้

          ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 430ล้านคน และจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว