ขี้หู (ear wax หรือ cerumen) สร้างขึ้นโดยต่อมใต้ผิวหนังบริเวณช่องหู ประกอบด้วยสารหลายอย่างผสมกับเซลล์ผิวหนังช่องหูที่หลุดลอกออก ขี้หูมีประโยชน์หลายอย่างเช่น หล่อลื่น รักษาความชื้น  ทำความสะอาดช่องหู และยังช่วยจับฝุ่นและแมลงเล็กๆที่อาจเข้าไปในช่องหู นอกจากนั้นขี้หูยังประกอบด้วยเอนไซม์ที่ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียอีกด้วย คนจำนวนมาก กว่าร้อยละ 90 เชื่อว่าการทำความสะอาดช่องหูเป็นครั้งคราวหรือบ่อยๆเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะใช้ไม้พันสำลี (cotton swabs) เช็ดภายในช่องหูอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หลายอย่างอาทิเช่น ขี้หูอาจถูกดันลึกเข้าไปถึงเยื่อแก้วหูหรือเศษสำลีหลุดออกติดอยู่กับขี้หูเข้าไปอุดช่องหูหรือทำให้เยื่อแก้วหูทะลุเป็นเหตุให้สูญเสียการได้ยินเป็นต้น นอกจากนั้นการใช้วัสดุที่แข็งหรือไม่สะอาดอาจทำให้เกิดแผลติดเชื้อภายในช่องหูทำให้เกิดอาการช่องหูอักเสบ เป็นต้น