มีสาเหตุจากระบบสัญญาณไฟฟ้าที่ควบคุมการเต้นของหัวใจทำงานผิดปกติทำให้การเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ หัวใจอาจเต้นช้ากว่า 60 ครั้งต่อนาที หรือเต้นเร็วกว่า 100 ครั้งต่อนาที หรืออาจมีอาการเต้นและหยุดในในบางครั้ง โรคนี้อาจเกิดได้ทุกเพศและวัยแต่ส่วนใหญ่เกิดในผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี โดยอาจมีสาเหตุจากพันธุกรรมและความเครียดซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้

          การป้องกันคือการต้องมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารที่เหมาะสมนอนหลับให้เพียงพอ (6-8 ชั่วโมง) งดหรือลดอาหารรสหวานจัด เค็มจัดและไขมันสูง และควรต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง สำหรับการรักษาทำได้โดยการใช้ยาหรือโดยฝังอุปกรณ์ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ (pacemaker implantation)