โรคเครียดมีสาเหตุจากหลายอย่างแต่ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอาการเครียดคือการเพิ่มสูงขึ้นของ stress hormone ในกระแสโลหิต นักโภชนาการพบว่ามีอาหารหลายอย่างที่ถ้ากินเป็นประจำจะช่วยควบคุมปริมาณของ stress hormone ให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักได้ อาทิเช่น การกิน omega-3 fatty acid จากปลา อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ดื่มชาดำ (black tea) วันละ 4 ถ้วย กิน avocados ซึ่งมี monounsaturated fatty acid (MUFAs) สูงและกิน dark chocolate เป็นประจำจะมีส่วนช่วยลดอาการของโรคเครียดได้