มีรายงานว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เข้าสู่คน โดยมีผู้ติดเชื้อครั้งแรกที่เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน มีผู้เสียชีวิตแล้ว กว่า 20 คน มีผู้ติดเชื้อที่รายงานไว้แล้วกว่า 100 คน องค์การอนามัยโลก รายงานว่ายังไม่มีหลักฐานการติดต่อระหว่างคนต่อคน ดังนั้นโอกาสการระบาดในคนจึงยังมีไม่มากนัก แต่องค์การอนามัยโลกกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการกลายพันธุ์อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้ไวรัสเข้าไปติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะในหมู จากนั้นก็อาจติดต่อจากหมูสู่คน และอันดับต่อไปการติดต่อระหว่างคนต่อคนก็อาจเกิดขึ้นได้ แบบเดียวกับไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว กว่า 18,000 คน