ไคร้เครือเป็นพืชสมุนไพรในตระกูล Aristolochia ซึ่งพืชในตระกูลนี้มีสาร Aristolochic acid และ aristoloctams ซึ่งมีฤทธิ์ แก้ไข้ แก้อักเสบ และคลายกล้ามเนื้อจึงมีการใช้กันมากในตำหรับยาไทยหลายชนิด เมื่อเร็วๆนี้ มีการพบว่าสารที่พบในพืชสมุนไพรไคร้เครือเป็นสารก่อมะเร็ง และทำให้ไตวาย ปัจจุบันหลายประเทศห้ามใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีสาร Aristolochic acid รวมทั้งประเทศไทยได้มีการประกาศตัดสมุนไพรไคร้เครือออกจากตำหรับยาแผนไทย ไม่น้อยกว่า 10 ตำหรับแล้ว