การออกกำลังกายที่พอดีมีผลดีต่อสุขภาพโดยรวมแน่นอน แต่การออกกำลังกายที่หักโหมเกินไปจะมีโทษหรือไม่ คำถามนี้ได้ถูกนำมาศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านการออกกำลังกายโดยได้ศึกษารูปแบบการออกกำลังกายของอาสาสมัคร 3000 คน เป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเก็บข้อมูลสุขภาพโดยรวมของหัวใจ พบว่า

  1. ผู้ที่ออกกำลังกายเกินกว่า 7.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะมีโอกาศที่จะเกิดการเกาะของแคลเซี่ยมและเกิดแผ่นแข็งในเส้นเลือดแดงของหัวใจเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนมากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายปานกลางถึง

ร้อยละ27

  1. ชายผิวขาวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเกาะของแคลเซี่ยมในเส้นเลือดแดง (Coronary artery calcification) หรือ (AC) สูงกว่าชายผิวขาวที่ออกกำลังกายปานกลางถึง ร้อยละ 85
  2. สรุปได้ว่าการออกกำลังกายแบบหักโหมทำให้เกิดความเครียดของเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจและกระตุ้นให้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นทำให้มีการเกาะตัวของแคลเซี่ยมในเลือดแดงเร็วขึ้น
  3. ข้อเสนอแนะในการออกกำลังกายที่พอดีคือประมาณ 150 นาที หรือ 2.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนการออกกำลังกายที่ค่อนข้างรุนแรง เช่นการวิ่งควรลดลงเหลือไม่เกิน 75 นาทีต่อสัปดาห์