สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคไตและราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับโรคไตกับสมุนไพรและอาหารเสริม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 มีข้อมูลที่น่าสนใจเช่น ไตเป็นอวัยวะที่อาจเกิดอันตรายจากการใช้ยาและสารต่างๆได้ง่ายเนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียจากเลือด ดังนั้นจึงมีสารต่างๆผ่านมาที่ไตในปริมาณและความเข้มข้นสูง ถ้าไตไม่สามารถกำจัดออกได้ทันก็จะส่งผลให้เกิดความเป็นพิษต่อไต ซึ่งข้อมูลปัจจุบันพบว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมากกว่า 850 ล้านคน สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่า 11ล้านคน ในจำนวนนี้จำเป็นต้องล้างไตถึง 1 แสนราย  ผู้ป่วยจำนวนมากมีสาเหตุจากการใช้ยาและสมุนไพร สมาคมโรคไตยืนยันว่าไม่มีสมุนไพรใดสามารถนำมาใช้รักษาโรคไตได้ แต่การใช้อย่างไม่ถูกต้องในปริมาณที่มากหรือเป็นประจำอาจทำให้มีการสะสมของสารพิษในร่างกายโดยเฉพาะต่อตับและไต โดยเฉพาะสมุนไพรและอาหารเสริมที่มีขายในท้องตลาดอาจมีขบวนการการผลิตที่ไม่สะอาดไม่มีการระบุส่วนประกอบและปริมาณของสารต่างๆเอาไว้รายงานการสุ่มตรวจยาสมุนไพรต่างๆพบว่ามากถึง 30% มี สเตียรอยด์ นอกจากนั้นยังพบการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆ เช่น สารหนูและ แคตเมียม ซึ่งเป็นพิษต่อไตโดยตรง

          สมุนไพรและอาหารเสริมที่พบว่ามีพิษต่อไตมีหลายชนิดเช่น

เห็ดหลินจือ               :  ผู้ป่วยที่กินเห็ดหลินจือบ่อยๆจะก่อให้เกิดอาการโรคตับและไตวายเฉียบพลันมากขึ้น ผู้ป่วยโรคไตที่มีการฟอกไตเลือดถ้ารับประทานเห็ดหลินจือจะทำให้ไตเสื่อมหรือไตวายได้

มะม่วงหาวมะนาวโห่    :  มีความเชื่อว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระและป้องกันมะเร็งแต่กรณีของผู้ป่วยโรคไตทำให้มีการสะสมของสารโพแทสเซียมไตขับออกไม่ทันจึงส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเสียชีวิตได้

มะเฟื่อง                    :  มีกรดออกซาเลต หรือ ออกซาลิก กรดจะไปจับกับแคลเซี่ยมที่ไตทำให้ไตวายเฉียบพลันได้

ตะลิงปลิงและปวยเล้ง  :  เมื่อนำมาปั่นสดๆในน้ำแล้วนำมารับประทานเป็นจำนวนปริมาณมากๆอาจทำให้เป็นไตวายได้

แครนเบอร์รี่               :  มักอยู่ในรูปอาหารเสริมถ้ากินมากๆอาจมีการสะสมทำให้เกิดนิ่วในไตได้

ไคร้เครือ                   :  ทำให้เกิดไตวายและเป็นมะเร็งปัจจุบันมีการห้ามใช้ทั่วโลก

          โดยสรุปปัจจุบันยังไม่มีสมุนไพรชนิดใดได้รับการบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติในข้อบ่งชี้ที่ใช้รักษาโรคไต ดังนั้นการนำมาใช้จึงอาจเป็นโทษต่อผู้ป่วยโรคไตได้ นอกจากนั้นผู้คนทั่วไปที่นำสมุนไพรมาใช้ในปริมาณมากและเป็นเวลานาน อาจเกิดการสะสมของสารพิษทั้งที่มีอยู่ในสมุนไพรเองหรือที่เป็นส่วนประกอบของขบวนการผลิตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตับและไตทำให้ตับและไตเสียหายร้ายแรงได้