Aviation

-     ข้อมูลจากการสำรวจพบว่า กรณีอุบัติเหตุเครื่องบินตกผู้ที่มีโอกาสรอดมากที่สุด คือ ผู้ที่นั่งเก้าอี้ตัวกลางของเก้าอี้สามแถวท้ายสุดของเครื่องบิน โดยเฉพาะเก้าอี้แถวสุดท้ายได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากอยู่ติดกับประตูทางออกฉุกเฉิน

-     ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต กรณีอุบัติเหตุเครื่องบินตกมากที่สุด คือ ผู้ที่นั่งเก้าอี้ที่อยู่เหนือปีกเครื่องบิน และ ส่วนหน้าของเครื่องบินโดยมีความเสี่ยงอยู่ที่ 39% และ 38% ตามลำดับ

 

 

tuberculosis

        องค์การอนามัยโรครายงานผู้เสียชีวิตด้วยวัณโรค ปี 2557 มีทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000 คน หรือ ประมาณวันละ 4,400 คน ใกล้เคียงกับผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ทั้งๆที่มียาที่ใช้รักษาวัณโรคได้ผลดี ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีเชื้อวัณโรคดื้อยาเพิ่มมากขึ้น โดยปีที่แล้วมีผู้ป่วยด้วยวัณโรคสูงถึง 9,600,000 คน กว่าครึ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ไนจีเรีย และ ปากีสถาน

       การที่มีผู้เสียชีวิตด้วยวัณโรคสูงถึงขนาดนี้ องค์การอนามัยโลก แจ้งว่า เป็นตัวเลขที่ยอมรับไม่ได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้ติดเชื้อวัณโรคทุกรายสามารถหายจากโรคได้ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

 

 

 

 

ชื่อยา

 

การใช้

ราคาปี 2556

ราคาปี 2557

 

%เพิ่มขึ้น

US$

บาท(ประมาณ)

US$

บาท(ประมาณ)

Doxycycline

       Hyclate

Albuterol

     Sulfate

Glycopyrrolate

 

 

Digoxin

 

Divalproex

Sodium ER

Pravastatin

     Sodium

ยาปฏิชีวนะทั่วไป

 

รักษาโรคหอบหืด

 

รักษาอาการหัวใจเต้นผิดปกติขณะผ่าตัด

 

รักษาอาการหัวใจล้มเหลว

 

รักษาอาการ    

ไมเกรน

ยาลดโคเลสเตอรอล

4 เซนต์

 

11 เซนต์

 

6.50

 

 

11 เซนต์

 

39 เซนต์

 

 5 เซนต์

1.44

 

3.96

 

234

 

 

3.96

 

14.0

 

 1.8

3.70

 

4.34

 

127.7

 

 

1.1

 

2.93

 

 39 เซนต์

133

 

156

 

4,597

 

 

40

 

105

 

 14

8,281

 

4,014

 

2,728

 

 

884

 

736

 

 573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Aedes-aegypti  

         

 

 

 

           

          โรคมียุงลา (Aedes aegypti) เป็นพาหะเช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก  ซึ่งมีสาเหตุจากการติดเชื้อ Dengue Virus ปัจจุบันพบว่า มีการแพร่กระจายเข้าไปสู่ตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา  มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า  12  คน  และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศของทวีปยุโรป ทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศแถบอเมริกาใต้ และ เร็วๆนี้  มีรายงานพบการติดเชื้อไวรัสซิกาในคนไทยที่ไปทำงานที่ใต้หวันทำให้ประเทศไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นองค์การอนามัยโลกประมาณว่าปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านคน

 

          โรคจากการติดเชื้อไวรัสซิกา ปกติอาการจะไม่รุนแรงมาก  อาทิเช่น มีไข้ มีผื่นแดงที่ผิวหนัง  ตาแดง  ปวดหัว  ปวดกล้ามเนื้อ  คลื่นไส้อาเจียน  เป็นต้น  โดยสถิติพบว่า  มีเพียง 1 ใน 5  ของผู้ได้รับเชื้อเท่านั้นที่มีอาการของโรคและโดยปกติอาการจะหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์  ถ้าผู้ป่วยได้รับการพักผ่อน และ ได้รับการให้น้ำเกลือ

 

          ส่วนที่สำคัญที่สุดของโรคนี้คือ กรณีที่หญิงมีครรภ์ถ้ามีการติดเชื้อจะส่งผลให้เด็กที่เกิดมา มีการผิดปกติ สมองฝ่อเล็ก หัวเล็ก ตัวเตี้ยและมีสติปัญญาต่ำกว่าเด็กปกติทั่วไป 

 

small-head

          ล่าสุดมีรายงานพบไวรัสในน้ำเชื้อผู้ชาย (semen) และในปัสสาวะของผู้ติดเชื้อไวรัสทำให้มีความเป็นไปได้ว่า ไวรัสอาจสามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธุ์ (Sexual Transmission) ได้รายงานล่าสุดมีการพบผู้ป่วยอย่างน้อย 1 ราย ติดเชื้อไวรัสหลังการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ จึงค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าไวรัสติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้

 

 

          ถึงปัจจุบันก็ยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดว่า ทำไมเซลล์ปกติจึงกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้  โดยผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเมื่อเร็วๆนี้ สรุปว่า  เป็นความ “โชคร้าย” ของแต่ละคน  แต่ผลจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการล่าสุด  พบว่า  ปัจจัยภายนอก เช่น  สภาวะความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม (environmental exposures) สภาวะการดำรงชีวิต (lifestyle)  เช่น  อาหาร  บุหรี่  เหล้า  สิ่งอื่นๆที่มีผลต่อสุขภาพ  รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ  มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ปกติให้เป็นเซลล์มะเร็ง  ได้ถึง 70 – 90%  การศึกษาต่อไปยังพบว่า ปัจจัยจากภายในร่างกายมีผลต่อการเกิดเซลล์มะเร็งน้อยกว่าเพียงแค่ 10 – 30 % เท่านั้น

 

 

          ขณะที่การพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ  HIV ยังไม่คืบหน้ามากนัก  แต่ผลการศึกษาล่าสุดพบว่า  การกินยาต้าน HIV ก่อนมีเพศสัมพันธ์HIV Pre exposure Prophylaxis(PrEP) ให้ผลป้องกันการติดเชื้อได้ 100%  โดยมีการศึกษาอาสาสมัครกว่า 600 คน  ส่วนใหญ่เป็น เกย์ นานกว่า 2 ปี  โดยอาสาสมัครใช้ถุงยางอนามัยน้อยมาก  พบว่า  อาสาสมัครจำนวนมากติดเชื้ออื่นที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์  แต่ไม่มีผู้ใดติดเชื้อ HIV เลย  สำหรับยาที่ใช้  คือ  Truvada (emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate)

 

 

      รายงานผลการศึกษา ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Colon cancer) ระยะที่ III (ระยะที่มะเร็งพบอยู่เฉพาะบริเวณต่อมน้ำเหลืองใกล้กับจุดเริ่มต้นของมะเร็ง)  จำนวน 1000  คน  ที่ได้รับการผ่าตัด และได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด  พบว่าผู้ป่วยที่ดื่มกาแฟวันละ  4  ถ้วย หรือ มากกว่า ( ประมาณ  460  มิลลิกรัม Caffeine) ประมาณ  42 % มีโอกาสน้อยมากที่จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง หรือ โรคอื่น (ปกติโรคมะเร็ง จะมีโอกาสกลับมาได้ ภายในระยะเวลา  5  ปี หลังการรักษา )

สรุปว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าได้รับการรักษาแล้ว  ไม่จำเป็นต้อง งดดื่มกาแฟ

 

 

 

chili                         

                   ปัจจุบันการนิยมกินอาหารรสเผ็ดไม่จำกัดอยู่เฉพาะในทวีปเอเชียเท่านั้น แต่วัฒนธรรมการกินอาหารรสเผ็ดได้แพร่กระจายเข้าไปสู่โลกตะวันตกมากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากพริกมีสาร Capsaicin ซึ่งให้รสเผ็ด ช่วยเพิ่มรสชาดของอาหารแล้ว ยังมีหลักฐานว่าสาร Capsaicin ยังมีฤทธิต่อต้าน มะเร็ง ต้านการอักเสบ เป็นแอนติอ๊อกซิแดนซ์ และต้านโรคอ้วน ผลการติดตามอาสาสมัครในประเทศจีนมากกว่า 45,000 คน เป็นเวลา 7 ปี พบว่ากลุ่มที่กินอาหารรสเผ็ดเกือบทุกวัน มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำกว่า กลุ่มที่กินอาหารรสเผ็ดน้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ถึง 14% และกลุ่มที่กินอาหารรสเผ็ดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยกว่า กลุ่มที่กินอาหารรสเผ็ดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 10% แต่อย่างไรก็ตามรายงานพบว่า อาจมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย เช่นผู้ที่นิยมกินอาหารรสเผ็ดมักเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทซึ่งมีสภาวะแวดล้อมดีกว่า ประชาชนที่อยู่ในเมืองเป็นต้น

 

 

 

 

Sleep

            แพทย์แนะนำว่าการนอนที่เหมาะสมต่อสุขภาพคือ การนอนอย่างน้อย วันละ 6-8 ชั่วโมงในแต่ละวันจากการศึกษาอาสาสมัครที่อยู่ในวัยหนุ่มและ สุขภาพแข็งแรงกว่า 150 คน พบว่าผู้ที่นอนน้อยกว่าวันละ 6 ชั่วโมงมีโอกาสเป็นหวัดมากว่าผู้ที่นอนมากว่า วันละ 7 ชั่วโมงถึงประมาณ 4 เท่าและสำหรับผู้ที่นอนวันละน้อยกว่า 5 ชั่วโมงจะมีโอกาสเป็นหวัด ถึง 4.5 เท่า

            ข้อมูลนี้ทำให้ผู้วิจัยแนะนำว่า เพื่อสุขภาพที่ดี ควรให้ความสำคัญกับการนอนในเวลาที่เหมาะสมแต่ละวัน ซึ่งนอกจากโรคหวัดแล้วยังอาจมีผลต่อโรคติดเชื้ออื่นๆ ด้วยเช่นกัน

 

 

หมวดหมู่รอง

สาระน่ารู้

บทความวิชาการ