Kevlar

                เคบลาร์ เป็นเส้นใยที่ค้นพบโดยบังเอิญ โดย Stephanie Kwolek  พนักงานของบริษัท DoPont ที่ทำการทดลองเพื่อหาเส้นใย ในการนำมาผลิตเป็นส่วนผสมของยางรถยนต์ แต่กลับพบว่าการทดลองได้เส้นใยชนิดหนึ่งที่เบาเหนียวและแข็งแรงมากกว่าเหล็กกล้าถึง 5 เท่า DuPont จึงตั้งชื่อเส้นใยที่พบใหม่นี้ว่า “Kevlar” ซึ่งต่อมา เคบลาร์ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรม การกีฬา เครื่องครัว รวมทั้งใช้เครื่องใช้อื่นๆ แต่ที่สำคัญ คือการนำมาผลิตเป็นเสื้อเกราะ ให้แก่ทหารและตำรวจ ทำให้มีส่วนในการช่วยชีวิต ทหารและตำรวจ ได้จำนวนมากมายในปัจจุบัน

                จากรายงานพบเชื้อวัณโรคสายพันธ์ดื้อยา หรือสายพันธ์ที่รักษาไม่ได้ (incurable TB strains) ในประเทศอินเดียเมื่อเร็วๆนี้ ทำให้ทุกประเทศเพิ่มความระมัดระวัง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื่อวัณโรคสายพันธ์ดื้อยาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโรคจะลุกลามรวดเร็วจนผู้ป่วยเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น ยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการรักษาต่ำ และมีผลข้างเคียงสูง ทำให้ต้องใช้เวลาในการรักษานานเป็นปี หรือหลายปี แต่ผู้ป่วยก็มีโอกาสหายเพียงไม่เกินร้อยละ 50

 

 

                รายงานผลการวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการเมื่อเร็วๆนี้ พบว่าการเป็นโรคอ้วนจะทำให้อายุสั้นมากกว่าการสูบบุหรี่ การมีน้ำหนักเกินดูได้จากการคำนวณ body mass index (BMI) ซึ่งคำนวณได้จากน้ำหนักเป็น กิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงเป็น เมตร ยกกำลัง 2 เช่นผู้ที่น้ำหนัก 70 กิโลกรัม ส่วนสูง 1.62 เมตร = 70÷2.6 = 26.9 ดังนั้น BMI ของกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักเกิน(overweight) จะอยู่ในช่วง ต่ำสุด 25.0 และสูงสุด 29.9 ส่วนกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนเบื้องต้น (obesity) จะมี BMI 30 ขึ้นไปจนถึง 39.9 สำหรับผู้ที่จัดว่าเป็นโรคอ้วนมาก (extreme obesity) จะมี BMI สูงกว่า 40 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

 1. ผู้ที่มี BMI 40-44.9 อายุสั้นลง 6.5 ปี
 2. ผู้ที่มี BMI 45-49.9 อายุสั้นลง 8.9 ปี
 3. ผู้ที่มี BMI 50-54.9 อายุสั้นลง 9.8 ปี
 4. ผู้ที่มี BMI 55-59.9 อายุสั้นลง 13.7 ปี
 5. ผู้ที่สูบบุหรี่ อายุจะสั้นลง 8.9 ปี

 

 

                เป็นที่ยอมรับทางวิชาการโดยทั่วไปว่าการบริโภคน้ำตาลมากเกินความจำเป็นนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพมากมาย เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคตับแข็ง โรคความจำเสื่อมและที่สำคัญคือมีระดับไขมัน โคเรสเตอร์รอลในเลือดสูง นำไปสู่ โรคหลอดเลือดและหัวใจ น้ำตาลที่เราได้รับทุกวันส่วนใหญ่แฝงมาในรูปแบบของอาหารต่างๆ ทั้งของคาว ของหวานและเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งเราอาจควบคุมการบริโภคได้ง่ายๆ เช่น

 1. งดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม น้ำชาบรรจุขวดสำเร็จรูปต่างๆ น้ำผลไม้ที่มีการเพิ่มน้ำตาล รวมทั้ง กาแฟและชาที่ใส่น้ำตาล
 2. หลีกเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารจานด่วน และอาหารสำเร็จรูปต่างๆ รวมทั้งซอสต่างๆที่มีมักมีปริมาณน้ำตาลสูง
 3. งดหรือควบคุมการกินของหวานจำพวกขนมต่างๆ ทั้งขนมไทย และขนมต่างประเทศ
 4. งดหรือลดการกิน ผลไม้ที่มีรสหวานจัด เช่น มะม่วงสุก ลำไย ทุเรียน มังคุด มะละกอสุก องุ่น เป็นต้น

                ตามที่มีข่าวสารโดยทั่วไประบุว่า ไม่ควรดื่มน้ำในขวดพลาสติกที่ทิ้งไว้ในรถ เนื่องจากขวดพลาสติกจะปล่อยสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งออกมาในน้ำ ล่าสุดจากรายงานการวิจัยของ American Cancer Society พบว่า ขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มโดยทั่วไป ไม่มีสาร bisphenol หรือ phthalates ที่เป็นสารก่อมะเร็งแต่อย่างใด ดังนั้นการปนเปื้อนของเชื้อจุรินทรีย์ ในขวดน้ำดื่มในขวดน้ำที่ดื่มไปแล้วบางส่วน แต่ถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลานานจึงน่าจะต้องระมัดระวังมากกว่า

 

 

            นักการเมืองไม่ว่าในประเทศพัฒนาแล้วหรือยังไม่พัฒนา มักมีปัญหาด้านจริยธรรมโดยเฉพาะ การใช้อำนาจเกินขอบเขต และการคอร์รับชั่นเช่นเดียวกัน แต่อาจจะมากน้อยต่างกัน นิตยสารไทม์(TIME) วันที่ 1 กันยายน 2514 ลงข่าวผู้ว่าการรัฐ ในสหรัฐอเมริกา ถูกตำรวจจับสอบสวน ข้อหาอาชญากรรม จากการใช้อำนาจเกินขอบเขต 2 สาเหตุ

 1. ขู่ว่าจะขัดขวางการให้งบประมาณแก่เมืองหนึ่ง ในรัฐนั้น ถ้าอัยการของเมืองซึ่งอยู่พรรคการเมืองตรงกันข้ามไม่ลาออก
 2. เมื่ออัยการผู้นั้นไม่ยอมลาออก ก็เข้าไปขุดคุ้ยว่าอัยการคนนั้นเคยถูกตำรวจจับข้อหาเมาแล้วขับ ซึ่งจะทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นอัยการ

ฝ่ายต่อต้านผู้ว่าการรัฐผู้นี้เชื่อว่า สาเหตุที่ต้องการให้อัยการ ที่เป็นนักการเมือง พรรคตรงข้ามลาออก เนื่องจากต้องการหยุดยั้งการตรวจสอบ การนำงบประมาณของรัฐ ไปให้โครงการของนักการเมืองพรรคพวกตนเอง

            ข่าวกล่าวว่ายังมีนักการเมืองอีกหลายคนที่อยู่ในข่ายถูกสอบสวนคล้ายกันนี้ แต่เรื่องนี้ถ้าเป็นเมืองไทย คงเป็นเรื่องปกติ ไม่มีใครให้ความสนใจ ถึงแม้จะมีข้อหาก็คงไม่ใช่ความผิดร้ายแรงหรืออาชญากรรม (felony หรือ crime )

 

 

GTY ebola 6

               องค์การอนามัยโลกแถลงว่าประเทศ ไนจีเรีย เป็นเขตปลอด อีโบล่า แล้ว และการพัฒนาวัคซีนต้านอีโบล่า กำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันได้วัคซีนที่ให้ผลดีในสัตว์ทดลองแล้ว ได้แก่ Vaccine cAd3 ขณะนี้ องค์การอนามัยโลกกำลังอยู่ระหว่างการทดลองในคนซึ่งน่าจะรู้ผลภายในต้นปีหน้า

มีผู้บริจาคเงินให้องค์การอนามัยโลก เพื่อต่อสู้กับโรคอีโบล่ามากพอสมควร อาทิเช่น

จีน                               บริจาค 40 ล้านเหรียญสหรัฐ

สหรัฐอเมริกา                  บริจาค 12.67 ล้านเหรียญสหรัฐ

ญี่ปุ่น                            บริจาค 6 ล้านเหรียญสหรัฐ

กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปทั้งหมดรวมกันคาดว่าจะได้เงินบริจาคมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

บิล เกตส์                        บริจาค 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก          บริจาค 25 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

 

mama

            บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยทั่วไป ประกอบด้วยสารต่างๆในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะโซเดียม แป้ง และน้ำตาล และไขมันอิ่มตัว การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต โรคหลอดเลือด และโรคหัวใจ ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้ เช่นมีประวัติครอบครัวเคยเป็นเหล่านี้ หรือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก หรืออ้วนอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด

 

 

WhatAreNCDs 

 

            ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease หรือ NCDA ซึ่งได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เป็นต้น โรคเหล่านี้เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุร่วมกัน เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม อาหาร และการดำรงชีวิต ปัจจุบันโรค NCDA คร่าชีวิตคนไทยปีละ 300,000 คน เพิ่มขึ้นในอัตรา 8,000 คน ทุกปี รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการรักษาปีละไม่ต่ำกว่า 200,00 ล้านบาท

            ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตด้วยโรค NCDA ประมาณ 73% ของผู้เสียชีวิตในแต่ละปี สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกซึ่งเฉลี่ย 63% สำคัญคือผู้ป่วยมากกว่าครึ่งไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นโรค NCDA ระยะแรกอยู่ ทำให้ไม่ได้รับการรักษาและควบคุมอย่างถูกต้อง การป้องกันสามารถทำได้โดยลดหรืองดพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น งดการสูบบุหรี่ งดการดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการกินอาหารหวานจัด และเค็มจัด รวมทั้งการออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 

 

หมวดหมู่รอง

สาระน่ารู้

บทความวิชาการ