aspirin

                มีรายงานทางการแพทย์ว่ายาแอสไพรินที่ใช้แก้ไข้ แก้ปวดสามารถยับยั้งการจับตัวของเกร็ดเลือดตั้งแต่ประมาณ 60 ปีที่แล้วมา ขณะเดียวกันก็ค้นพบว่าการกินยาแอสไพรินไม่ถูกวิธีอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดแผลและมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร แพทย์จึงงดการสั่งยาแอสไพริน แต่ไปใช้ยาอื่นทดแทน แต่จากประสิทธิภาพของยาแอสไพรินที่ยับยั้งการจับตัวของเกร็ดเลือด ทำให้เมื่อ 20 ปีที่แล้วแพทย์เริ่มนำยาแอสไพรินขนาดต่ำๆ มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงของอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (heart attacks) ขนาดและเวลากินยาแอสไพรินที่เหมาะสมคือ 100 มิลลิกรัมก่อนนอน ในทางกลับกัน การกินยาแอสไพรินขนาดต่ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานก็อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายได้เนื่องจากเลือดมีการไหลมากกว่าปกติ

Pap smear

                ข้อมูลจาก ASCP Daily Diagnosis Online เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 รายงานผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหลายฉบับสรุปได้ว่า

                ผลการวิจัยทางการแพทย์ล่าสุดที่ทำใน ทวีปยุโรป เปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV กับการตรวจ PAP Smear ในสตรีประมาณ 175,000 คน โดยมีการติดตามผลการวิจัยนานถึง 6 ปีครึ่ง พบว่าช่วง 2 ปีครึ่งหลังเริ่มต้นการวิจัย ทั้ง 2 วิธีให้ผลป้องกันการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกใกล้เคียงกัน แต่ช่วงระยะเวลาต่อจาก 2 ปีครึ่งไปแล้ว พบว่า การตรวจเชื้อไวรัส HPV ให้ผลการป้องกันการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกสูงกว่าการตรวจ PAP Smear ถึง 60-70% 

                องค์กร ที่เกี่ยวข้องต่างๆในสหรัฐอเมริกาแนะนำว่า สตรีทุกคนที่อายุ 30-65 ปีควรได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV และ PAP Smear ร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยง

                ผลการวิจัยยังบ่งชี้ด้วยว่า การได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV เพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ผลดีเนื่องจากวัคซีนมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันกับทางร่างกายสูงมาก

 

 

cheese

                เนยแข็งหรือ cheese เป็นการถนอมอาหารจากนมวัวที่รู้จักทำกันมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 13 ซึ่งยุคนั้นในประเทศฝรั่งเศสมีการเก็บภาษีจากกสิกรที่เลี้ยงโคตามปริมาณที่ผลิตได้ ดังนั้นผู้เลี้ยงนมโคจึงหลีกเลี่ยงภาษีโดยการรีดนมโค วันละ 2 ครั้ง ครั้งแรกนำไปแจ้งเสียภาษีครั้งที่ 2 นำออกจำหน่ายไม่ได้ จึงหาวิธีถนอมอาหารโดยนำมาผลิตเป็นเนยแข็งเนื่องจากนมที่รีดได้ครั้งที่ 2 จะมีปริมาณครีมสูงกว่านมที่รีดครั้งแรก ดังนั้นคำว่า Cheese จึงเป็นคำที่ใช้เรียกโดยแผลงมาจากคำว่า Cheat ซึ่งแปลว่า “โกง หรือหลอกลวง”

 

 

Band-Aid

Band-Aid

                พลาสเตอร์ปิดแผล หรือ Band-Aid ถูกประดิษฐ์ขึ้น ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2463 จากความคิดสร้างสรรค์ของลูกจ้างของบริษัท Johnson & Johnson คนหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยตัดแผ่นผ้ากอสเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ วางลงบนแผ่นเทปกาว แล้วปิดด้วยกระดาษใสเพื่อให้ภรรยาซึ่งมักจะเป็นแผลเล็กๆน้อยๆบ่อยๆ สามารถนำแผ่นใสออกแล้วนำเอาเทปกาวที่มีผ้ากอสเล็กๆติดอยู่มาปิดแผลได้ด้วยตัวเอง ต่อมาบริษัท Johnson & Johnson ได้นำมาผลิตขาย ปัจจุบันแผ่น Band-Aid ที่พัฒนาแล้วนี้ขายได้ปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ลูกจ้างบริษัทคนนี้เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ.2504 ในตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัท Johnson & Johnson จำกัด

 

 

credit-cards

                ปัจจุบันมีเครดิตการ์ดใช้อยู่ในโลกประมาณ 5,000 ล้านใบ มูลค่าการผลิต รวมค่าจัดส่งแต่ละใบประมาณ 100 บาท คิดเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 500,000 ล้านบาท จากข้อมูลปัจจุบันพบว่าการโกงเครดิตการ์ดแต่ละปีมีมูลค่า ความเสียหายประมาณ 400,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทเจ้าของบัตรต้องคิดหนักถ้าจะเปลี่ยนเครดิตการ์ดใหม่ทั้งหมด ให้โกงได้ยากขึ้นเพราะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเช่นกันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าความเสียหายจากการโกงถึง 100,000 ล้านบาท

 

 

ประเทศที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพของโลกมากที่สุด (World’s Worst Peacemakers)

070615 fsi map

                ข้อมูลจากการสำรวจประจำปีของ Win/Gallup International สอบถามประชาชนมากกว่า 66,000 คนทั่วโลกว่าประเทศใดในโลกที่จัดว่าเป็นประเทศที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและสันติสุขของโลกมากที่สุด สรุปได้ว่า

  1. ร้อยละ 24 ตอบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. ร้อยละ 8 ตอบว่าประเทศปากีสถาน
  3. ร้อยละ 6 ตอบว่าประเทศจีน
  4. ร้อยละ 5 ตอบว่าประเทศอัฟกานิสถาน

(Time magazine Vol. 183, No.2/2014)

 

 

phthalates

                รายงานผลการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเร็วๆนี้ โดยทำการวิเคราะห์ทุกสารเคมี กลุ่ม phthalates ในปัสสาวะของสตรีที่มีครรภ์ 130 คน เทียบกับสตรีกลุ่มควบคุม 352 คน พบว่ากลุ่มสตรีที่มีครรภ์และคลอดก่อนกำหนดมีระดับ phthalates ในปัสสาวะสูงกว่าสตรีกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยยะสำคัญ

สารเคมีกลุ่ม phthalates ประกอบด้วย

di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

mono(2-ethylhexyl) phthalate (MEHP)

mono(2-ethyl-5-carboxypentyl) phthalate (MECPP)

                สารกลุ่ม Phthalates พบในของใช้ประจำวันต่างๆ เช่น น้ำหอม สเปรย์แต่งผม น้ำยาล้างเล็บ น้ำยาดับกลิ่นตัว ครีมบำรุงผิว ของเล่นพลาสติก และวัสดุที่ใช้ทางการแพทย์

                ผลการวิจัยพบว่า ภูมิภาคที่มีอัตราการคลอดก่อนกำหนดสูงที่สุดตามลำดับคือ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้และบางพื้นที่ของทวีปแอฟริกา 

 

 

13554871901355487257l

         การคาดประมาณการประชากรของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2553 – 2583 โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. อัตราเพิ่มประชากรของประเทศไทยจะลดลงตามลำดับดังนี้

- พ.ศ. 2553 – 2558 อัตราเพิ่มประชากรประมาณ ร้อยละ 0.4 (ถ้าคำนวณจากจำนวนประชากรปัจจุบันมีประมาณ 65 ล้านคน จะมีประชากรไทยเพิ่มขึ้นปีละ 260,000 คน)

- พ.ศ. 2558 – 2563 อัตราเพิ่มประชากรประมาณร้อยละ 0.3

- พ.ศ. 2563 – 2568 อัตราเพิ่มประชากรประมาณร้อยละ 0.1

- พ.ศ. 2568 – 2573 อัตราเพิ่มประชากรประมาณร้อยละ - 0.1

- พ.ศ. 2573 – 2578 อัตราเพิ่มประชากรประมาณร้อยละ - 0.3

- พ.ศ. 2578 – 2583 อัตราเพิ่มประชากรประมาณร้อยละ - 0.5

2. อายุคาดโดยเฉลี่ยของคนไทย

- อายุเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (life expectancy at birth – e0 )

พ.ศ.2553       หญิง 78 ปี

                     ชาย 71 ปี

พ.ศ.2583       หญิง 82 ปี

                     ชาย 77 ปี

- อายุเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี (e60) (เมื่อถึงอายุ 60 ปีและจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปี)

พ.ศ.2553       หญิง 23 ปี

                     ชาย 20 ปี

พ.ศ.2583       หญิง 26 ปี

                     ชาย 23 ปี

- อายุเฉลี่ยเมื่ออายุ 80 ปี (e80) (เมื่อถึงอายุ 80 ปีและจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปี)

พ.ศ.2553       หญิง 9 ปี

                     ชาย 8 ปี

พ.ศ.2583       หญิง 10 ปี

                     ชาย 9 ปี

 

billgates

  " ถ้าคุณเกิดมาจน ไม่ใช่ความผิดของคุณ แต่ถ้าคุณตายแล้วลูกหลานยังจนอยู่ นั่นแหละคือความผิดของคุณ "

 

 

หมวดหมู่รอง

สาระน่ารู้

บทความวิชาการ