ไคร้เครือเป็นพืชสมุนไพรในตระกูล Aristolochia ซึ่งพืชในตระกูลนี้มีสาร Aristolochic acid และ aristoloctams ซึ่งมีฤทธิ์ แก้ไข้ แก้อักเสบ และคลายกล้ามเนื้อจึงมีการใช้กันมากในตำหรับยาไทยหลายชนิด เมื่อเร็วๆนี้ มีการพบว่าสารที่พบในพืชสมุนไพรไคร้เครือเป็นสารก่อมะเร็ง และทำให้ไตวาย ปัจจุบันหลายประเทศห้ามใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีสาร Aristolochic acid รวมทั้งประเทศไทยได้มีการประกาศตัดสมุนไพรไคร้เครือออกจากตำหรับยาแผนไทย ไม่น้อยกว่า 10 ตำหรับแล้ว

 

 

                                                                                      ชาย                      หญิง                    รวม

  1. โรคหัวใจและหลอดเลือด                                         1,500,000             2,600,000          4,100,000
  2. โรคเบาหวานและโรคต่อมไร้ท่ออื่นๆ                              700,000             1,600,000          2,300,000
  3. โรคเรื้อรังของระบบหายใจ                                          800,000             1,000,000          1,800,000
  4. โรคความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ                    500,000                900,000          1,400,000
  5. โรคประจำตัวอื่นๆ                                                    300,000                400,000             700,000

     ที่น่าสังเกตคือ หญิงมีจำนวนผู้เจ็บป่วยสูงกว่าชาย แต่อายุเฉลี่ยของชายกลับน้อยกว่าหญิงซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่า หญิงเอาใจใส่ต่อสุขภาพมากกว่าชาย

 

 

          หลังจากวัณโรคในประเทศไทย ได้สงบไปพักหนึ่งแต่ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV ของประชาชน ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ประมาณ 110,0000 คน มีผู้เสียชีวิตจากวัณโรค ปีละประมาณ 9,800 คน และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นปีละ 86,000 คน ปัจจุบันยังไม่มีรายงานพบเชื้อสายพันธ์ดื้อยาในประเทศไทย

 

 

                ปีนี้เป็นปีที่ 20 ที่ Bill และ Melinda Gates ได้ถูกจัดอันดับโดยนิตรสารฟอร์บ ให้เป็นผู้ที่รวยที่สุดในโลก ซึ่งปีนี้ เขามีทรัพย์สินทั้งสิ้น $US 72,000,000,000 หรือประมาณ 2,232,000,000,000 (กว่า 2 ล้านล้านบาท) ปีนี้ทั้ง 2 คน ตั้งเป้าหมายจะกำจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกภายใน 6 ปี โดยจะบริจาคเงินทั้งสิ้น $US 1.8 billion หรือเท่ากับประมาณ 55,800 ล้านบาท เพื่อใช้การนี้

 

 

                สหประชาชาติรายงานผลการสำรวจประชากรในประเทศต่างๆ ที่มีความสุขมากน้อยตามลำดับ เผยรายงานความสุขโลก (World happiness report) ปีนี้พบประเทศที่มีความสุขที่สุดตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1               ประเทศ เดนมาร์ก

ลำดับที่ 2               ประเทศ นอร์เวย์

ลำดับที่ 3               ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ลำดับที่ 4               ประเทศ เนเธอร์แลนด์

ลำดับที่ 5               ประเทศ สวีเดน

 

                แคนาดา อันดับที่ 6, ออสเตรเลีย อันดับที่ 10 อิสราเอล อันดับที่ 11 อังกฤษ อันดับที่ 22 เยอรมนี อันดับที่ 26  ไทยอันดับที่ 36 ญี่ปุ่น อันดับที่ 43 จีน อันดับที่ 93

 

 

                ผลจาการสำรวจเมืองที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการศึกษาปริญญาตรี โดยอาศัยหลักการพิจารณา 3 ข้อ คือ คุณภาพการศึกษา ความคุ้มค่าการลงทุนและโอกาสการได้งาน โดยให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่า เมืองที่ดีที่สุด 5 อันดับแรกคือ

1.Montreal ประเทศแคนาดา ได้คะแนน 72.4

2.London ประเทศอังกฤษ ได้คะแนน 70.2

3.Hong Kong ประเทศจีน ได้คะแนน 69.2

4.Toronto ประเทศแคนาดา ได้คะแนน 69.1

5.Cambridge ประเทศอังกฤษ ได้คะแนน 68.5

 

 

stemcell.jpg

                ปัจจุบันข่าวสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านประโยชน์ของสเต็มเซลล์ในการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนอาจสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้บริโภค อาทิ เช่น การใช้สเต็มเซลล์ชะลอความแก่ รักษาโรคของอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ สมอง ไต เป็นต้น แต่ปัจจุบันการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคได้ผลดีเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ทั่วโลกมีเฉพาะการใช้รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดเท่านั้น เช่น

-           โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)

-           โรคมะเร็งมัลติเพิลมัยอิโลมา (Multiple Myeloma)

-           โรคไขกระดูกไม่ทำงาน (Aplastic Anemia)

-           โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)

   การนำสเต็มเซลล์มาใช้อย่างไม่ถูกต้องนอกจากจะไม่ได้ผลดีในการรักษาแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้เช่น อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง กรณีที่การมีเซลล์ชนิดอื่นปนเปื้อนอยู่ในสเต็มเซลล์ที่เตรียมมาอย่างไม่ถูกต้องเป็นต้น

 

 

          รายงานผลการสำรวจ สตรีวัยหมดประจำเดือนกว่า 20,000 คน พบว่าสตรียิ่งมีความสูงมาก ยิ่งมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ และมะเร็งผิวหนังมาก ผลการสำรวจในผู้ชายพบในทำนองเดียวกันว่า ชายที่สูงมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าชายที่สูงน้อยกว่า

        รายงานพบต่อไปว่า ความสูงไม่ใช่เป็นสาเหตุโดยตรงของโรคมะเร็ง แต่น่าจะเป็นจากปัจจัยอื่นเช่น พันธุกรรม และฮอร์โมน โดยเฉพาะฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต เช่นมีการรายงานว่าผู้ที่มีปริมาณโปรตีน insulin-like growth factor (IGF-1) ในกระแสเลือดสูงมีความสัมพันธ์กับความสูงและความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

 

 

corab

          องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ จัดอับดับปัญหาคอร์รับชั่นใน 176 ประเทศ ทั่วโลกประจำปี 2555 รายงานว่าประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ค ฟินแลนด์ และนิวซีแลนด์ ได้คะแนนเท่ากัน 90 จาก 100 ส่วนประเทศไทยอยู่อับดับที่ 88 ได้คะแนน 37 จาก 100 ผลการสำรวจล่าสุดปี 2556 ประเทศไทยตกอันดับไปอยู่อันดับที่ 102 ได้คะแนน 35 จาก 100 อยู่ในกลุ่มต่ำสุดของประเทศในประชาอาเซียน ที่ร้ายกว่านั้นคือผลการสำรวจประเทศไทยพบว่าประชาชนร้อยละ 64.5 ยอมรับได้หากรัฐบาลทุจริต คอร์รับชั่น แล้วทำให้ประเทศชาติรุ่งเรื่อง ประชาชนอยู่ดีกินดี และตนเองได้รับประโยชน์ แสดงถึงว่าค่านิยมของคนไทยกำลังตกต่ำอย่างน่าตกใจ ผู้คนนับถือเงินเป็นพระเจ้าที่จะบรรดาลทุกอย่างได้โดยไม่สนใจภาพรวมของประเทศ ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการแก้ไขก็จะสร้างความเสียหายแก่ประเทศในระยะยาว

 

 

หมวดหมู่รอง

สาระน่ารู้

บทความวิชาการ