เรียงตามลำดับ

 1. ปัตตานี (สูงสุด34.2%)
 2. นราธิวาส
 3. แม่ห้องสอน
 4. กาฬสินธุ์
 5. นครพนม
 6. ตาก
 7. ชัยนาท
 8. บุรีรัมย์
 9. สระแก้ว
 10. พัทลุง

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

          องค์การอนามัยโลกรายงานผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาทั้งโลกมีกว่า 7 แสนรายคาดว่าอีก 35 ปี จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 ล้านคน มากที่สุดคือทวีปเอเชีย 4.7 ล้านคน แอฟริกา 4.2ล้านคน สำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา 38,481 ราย (40% ของผู้ติดเชื้อ) ทำให้ประเทศสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท หรือ 0.6% ของ GDP

 

 

          รายงานทางการเงินเมื่อเดือน กรกฏาคม 2561 ประกาศว่า Jeff Bezos เป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก โดยมีทรัพย์สินประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์ Bezos เริ่มชีวิตจากการขายหนังสือทาง internet จนเจริญรุ่งเรืองเป็นผู้ก่อตั้ง Amazon ปัจจุบันมีรายได้ประมาณนาทีละ 231,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 7,500,000 บาท รวยกว่า Bill Gates ถึง 55,000 ล้านดอลลาร์

 

 

          โดยทั่วไปการที่ผมจะร่วงวันละ 50-100 เส้นถือว่าเป็นภาวะปกติแต่ถ้าผมร่วงเกินกว่าวันละ 150 เส้น จะถือว่ามีความสำคัญที่ต้องหาสาเหตุ มากกว่า 95% ของภาวะหัวล้านเกิดขึ้นในผู้ชายมีสาเหตุจาก ฮอร์โมน dihydrotestosterone ซึ่งเป็นฮอร์โมนของผู้ชายไปกระตุ้นให้ผมร่วงและค่อยๆบางลงซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งจากพันธุกรรมร่วมด้วย ส่วนผู้หญิงก็มีโอกาสหัวล้านได้ด้วยเช่นกัน แต่มาจากสาเหตุอื่น เช่นความเครียด หรือช่วงระยะเวลาการตั้งครรภ์

            ปัจจุบันไม่มีวิธีรักษาภาวะหัวล้านที่ได้ผลดี แต่อาจใช้วิธีปลูกถ่ายเส้นผมใหม่ได้ โดยย้ายเส้นผมที่เหลืออยู่ไปปลูกในบริเวณที่ไม่มีเส้นผม รวมทั้งอาจมียาสำหรับทาหรือกินบางอย่างที่ช่วยให้ผมเกิดขึ้นใหม่ได้แต่คงยากที่จะควบคุมให้เส้นผมใหม่เกิดขึ้นในบริเวณที่ต้องการได้

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณะสุขรายงานผลสำรวจสารพิษตกค้างใน ผัก และผลไม้สด ปี 2561 โดย

กระทรวงเกษตรเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ทั้งหมด 41 ชนิด โดยเก็บจากฟาร์มโรงคัดบรรจุและจัดจำหน่ายทั้งหมด 7,054 ตัวอย่าง พบว่าผ่านมาตรฐาน 88.8% ไม่ผ่าน  11.2%

กระทรวงสาธารณะสุขเก็บตัวอย่างจากโรงคัดบรรจุผักผลไม้ทั้งหมด 715 ตัวอย่าง พบผ่านเกณมาตรฐาน 85.6%

นอกจากนั้นผลสำรวจยังพบว่า

 • ตัวอย่างจากห้างสรรพสินค้าผ่านเกณมาตรฐาน 86.4% ตลาดค้าส่งและตลาดสดผ่านเกณมาตรฐาน 64.9%
 • ผักและผลไม้สดที่ผ่านเกณมาตรฐาน 100% มี 6 ชนิด ได้แก่มันฝรั่ง หน่อไม้ มังคุด ผักกาดขาว ถั่วแขก และข้าวโพดหวาน
 • ผักและผลไม้สดที่พบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 6 อันดับ ได้แก่พริก ถั่วฝักยาว คะน้า ส้ม มะเขือ มะเขือเทศ

 

        อาหาร 2 ประเภทที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายแต่ถ้ากินเกินความพอดีก็จะส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว อาหาร 2 ชนิดนั้นได้แก่ อาหารหวานและอาหารเค็ม

            การกินเค็มที่เหมาะสมคือวันละไม่เกิน 2000 มิลลิกรัม (2 กรัม) แต่ปัจจุบันคนไทยกินเค็มโดยเฉลี่ยวันละ 3500 มิลลิกรัม (3.5 กรัม) เกือบ 2 เท่าของอัตราที่เหมาะสม

            โรคที่เกิดจากการกินเกลือโซเดียมหรืออาหารเค็มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพระยะยาวได้แก่

 • โรคความดันโลหิตสูงปัจจุบันคนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน เสียค่าใช้จ่ายปีละ 1.3 ล้านบาท
 • โรคไตมีผู้ป่วย 7.6 ล้านคนต้องฟอกเลือดหรือล้างไต 90,000 คน ค่าใช้จ่ายประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี
 • นอกจากนั้นยังมีโรคอื่นๆตามมาเช่น โรคหัวใจ และอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอีกจำนวนมาก

 

 

                                                                                         

แพทย์   $ 195,842
ผู้จัดการแผนกเภสัชกรรม  $ 146,412
เภสัชกร $ 127,120
สถาปนิก $ 115,944
ผู้จัดการพัฒนาซอฟแวร์ $ 108,875
วิศวกรซอฟแวร์ $ 107,479

 

          แนวทางใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งไต

          โรคมะเร็งไตเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการในเบื้องต้น ส่วนใหญ่เมื่อมีอาการตรวจพบก็จะเป็นระยะรุกลามแล้ว ทำให้โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยมีน้อยเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษและอิสราเอลรายงานว่า มีการพบตัวบ่งชี้โรคมะเร็งของไตระยะแรก (Kidney Cancer Biomarkers) โดยให้ชื่อโมเลกุลที่พบใหม่นี้ว่า KIM-1 ซึ่งสามารถตรวจพบได้ทั้งในเลือดและปัสสาวะ ในคนปกติ KIM-1 มีอยู่ในเลือดในปริมารที่น้อยมากแต่กรณีที่มีการบาทเจ็บที่ไต หรือ เกิดโรคมะเร็งที่ไต (Renal Cell Carcinoma) จะมีปริมาณ KIM-1 ออกมาในเลือดและในปัสสาวะ ที่สามารถตรวจพบได้ในปริมาณที่มาก ผู้วิจัยยังสรุปว่า การตรวจหา KIM-1 มีความไวในการวินิจฉัยโรคมะเร็งไตสูงกว่าการตรวจหา PSA ในกรณีของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) มากเมื่อนำทั้ง 2 วิธีมาเปรียบเทียบกัน

 

 

          จากรายงานการประชุม 22nd  International Aids Conference พบว่า 2 ใน 3 ของเด็กผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ติดเชื้อ HIV. หรือประมาณว่าทุก3 นาที จะมีเด็กหญิง 1 คน ติดเชื้อ HIV. ปัจจุบันมีเด็กหญิงเหล่านี้ 1,200,000 คนทั่วโลก ติดเชื้อ HIVเสียชีวิตปีละ 130,000 คน

          องค์การอนามัยโลกรายงานไว้ว่าแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อ HIVใหม่ 1,800,000 คน ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 จะจำกัดการติดเชื้อ HIVใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 500,000 คน 

 

 

สาระน่ารู้

บทความวิชาการ