พิมพ์
Font Size

PM 2.5 = Particle materials ขนาด 2.5 ไมครอน (1 มิลลิเมตร = 1000 ไมครอน) ประกอบด้วยสารพิษหลักคือ PAH (Polycyclic aromatic hydrocarbon) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เช่นจากน้ำมันเชื้อเพลิง การปิ้งย่างอาหาร การเผาไหม้ต่างๆ เช่นพืชจากการเกษตร รวมทั้งฝุ่นจากอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง