Font Size

Mid-afternoon nap

                การนอนกลางวันเป็นชีวิตประจำวันของหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมีประชาชนหลายล้านคนนอนหลับกลางวัน

โดยเฉพาะ ในบางประเทศธุรกิจหลายอย่างปิดทำการระยะสั้นๆช่วงกลางวัน การนอนกลางวันเป็นระยะสั้นๆไม่เฉพาะช่วย

ให้ลดความเหนื่อยล้า ทำให้อารมดีขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิตในการทำงานและทำให้สมองสามารถรับสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้น

                การนอนกลางวันที่จะได้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับเวลาและระยะเวลาที่นอน จากการศึกษาพบว่าการนอนหลับกลางวัน

เป็นระยะสั้นๆ 10-30 นาที จะช่วยให้มีพลังงานมากขึ้น แต่ถ้านอนนานกว่านี้จะทำให้มีอาการมึนงงเมื่อตื่นขึ้น ดังนั้นควร

นอนกลางวันเป็นระยะสั้นๆ 20-30 นาที จะทำให้ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นสมองจะทำงานเต็มที่และพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ