Font Size

กินยา พาราให้เหมาะสม

                ยาพาราเซตามอล เป็นยาที่ใช้แก้ไข้แก้ปวดมานานได้ผลดี มีความปลอดภัยสูงแต่ก็มีผลร้ายเช่นกัน ถ้ากินยาใน

ปริมาณสูงเกินขนาด หรือยามีการสะสมในร้างกายเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากยาเป็นพิษต่อตับ มีรายงานการเกิดภาวะ

ตับวายเฉียบพลันทั่วโลกจำนวนมากในแต่ละปี

                ขนาดที่เหมาะสมสำหรับการใช้ยาพาราคือต้องกินไม่เกินวันละ 4,000 มิลลิกรัม กรณีเพื่อใช้ในการลดไข้ไม่

ควรใช้เกิน 3 วัน หรือ กรณีเพื่อแก้ปวดควรใช้ไม่เกินระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน