Font Size

โอเมก้า-3 (Omega-3)

                โอเมก้า-3 เป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์สูงต่อสุขภาพ บำรุงสมอง ช่วยความจำ ข้อมูลจากต่างประเทศมักรายงานว่า โอเมก้า-3

พบมากเฉพาะในปลาทะเลน้ำลึกเช่น ปลาทูน่า และปลาแซลมอน แต่ข้อมูลจากจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ปลาไทย

หลายชนิดก็พบว่ามีโอเมก้า-3 สูงเช่นกัน เช่น

     ปลาทู                         มี             1636       มิลลิกรัม/เนื้อปลา 100 กรัม

     ปลาอินทรี                   มี             882         มิลลิกรัม/เนื้อปลา 100 กรัม

                                        ปลาน้ำดอกไม้             มี             765         มิลลิกรัม/เนื้อปลา 100 กรัม

                                               ปลาสีกุน                     มี             558         มิลลิกรัม/เนื้อปลา 100 กรัม

                                               ปลาดาบเงิน                มี             516         มิลลิกรัม/เนื้อปลา 100 กรัม

                                               ปลากะพงแดง             มี             459         มิลลิกรัม/เนื้อปลา 100 กรัม

                                               ปลาจาระเม็ดขาว        มี             430         มิลลิกรัม/เนื้อปลา 100 กรัม

                                               ปลากุเลา                    มี             428         มิลลิกรัม/เนื้อปลา 100 กรัม

                                               ปลาแป้น                    มี             381         มิลลิกรัม/เนื้อปลา 100 กรัม

                                               ปลากะพงขาว             มี             360         มิลลิกรัม/เนื้อปลา 100 กรัม

                นอกจากนี้ปลาน้ำจืดหลายชนิดมีโอเมก้า-3ในปริมาณที่สูงเช่นกัน อาทิเช่น ปลาช่อน ปลาสวาย ปลาเนื้ออ่อน ดังนั้นจึงแนะนำ

ให้กินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้งสลับชนิดกันไป เพื่อให้ได้ประโบชน์สูงสุด