Font Size

สุขภาพหัวใจกับการนอน

                รายงานผลการศึกษาระหว่างความสัมพันธ์ของการนอนกับโรคหัวใจ พบว่าผู้ที่นอนดึกและตื่นสายในวันหยุด

สุดสัปดาห์เป็นประจำจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนนอนปกติ 11%